Print pagina

Resultaten Nieuwe Business Modellen 2013


8 juli 2013

We leven in een tussentijd, in een tijd van transitie. Het moet radicaal anders - maar hoe dan? Daarover gaat het onderzoek naar Nieuwe Business Modellen. Op 28 juni 2013 presenteerde Professor Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen (Radboud Universiteit), de resultaten van het tweede onderzoek naar Nieuwe Business Modellen. Er was massaal gereageerd op de uitnodiging om met elkaar te praten over Nieuwe Business Modellen (NBM's), zei Jan Jonker in zijn welkomstwoord. 'Het belangrijkste is dat we met elkaar communiceren en de ‘jatbaarheid' van onze ideeën vergroten.'

Het antwoord komt niet meer uit Den Haag, dus als we duurzaamheid belangrijk vinden - en dat vinden we, getuige de vele initiatieven en mensen die hiermee bezig zijn - dan moet de verandering uit de samenleving komen. De kern is de vraag of wij samen iets kunnen doen wat van waarde is? Waarde die meervoudig is, collectief en gedeeld. Dit leidt tot andere vormen van organiseren. En die ontwikkeling wordt zichtbaar in NBM's.

Het onderzoek in 2013 laat zien dat er veel initiatieven zijn, vooral in de business-to-business-omgeving. Geld is niet langer het enige transactiemiddel. Transactietrends zijn ruilen, creëren, delen, sparen en lenen. Transactiewaarden zijn naast geld ook zorg, tijd, goederen, kennis, mobiliteit of afval.
Tijdens het symposium lichtten de initiatiefnemers van ruim 20 NBM's in een workshop hun model toe.

‘Tijdorekening’
Centrale vraag van onderzoeker Ada van Dijk is: ‘hoe motiveer je pensioen-onbewuste mensen om een pensioenplan te maken?'  Over je pensioen nadenken, ervaren veel mensen als loodzwaar. Het is gecompliceerd, mensen hebben weinig vertrouwen in pensioenverzekeraars en banken en vooral jongeren hebben geen geld om iets opzij te zetten. Van Dijk bedacht de ‘tijdorekening’: een complementair systeem voor sociaal kapitaal. In dit plan heeft iedereen een tijdorekening, gekoppeld aan het BSN-nummer. Een tijdo is in feite een munteenheid: 1 tijdo = 1 uur. Je krijgt tijdo's van mensen waarvoor of waarmee je samen iets doet, maar die geen geld over hebben. De overheid kan bijvoorbeeld 15% van uitkeringen zoals bijstand, huursubsidie en AOW uitkeren in tijdo's. Tijdo's zijn sociaal en maken het plezier van samen dingen doen beter zichtbaar dan geld. Voor Ada van Dijk is het plan succesvol als men bewust de toekomst plant. Haar idee is nog in concept, meedenken is welkom. Contact: adavandijk@outlook.com.

Groen Witgoed
‘Heeft u interesse om een energiezuinige wasmachine te huren, en zo ja, hoeveel bent u bereid daarvoor te betalen?' Die vraag werd voorgelegd aan huurders van sociale huurwoningen van woningbouwcorporatie Eigen haard. Het project ‘Groen witgoed' is een initiatief van Eigen Haard, BSH (Bosch Siemens Huishoudapparatuur) en Turntoo (Thomas Rau). Kartrekker is Cecile van Oppen van adviesbureau Copper8. In de pilotfase werden tweehonderd apparaten in de markt gezet, vertelde zij op het symposium. Het doel om de prijs voor het gebruik van een wasmachine, inclusief de verbruikte energie, onder de 10 euro te houden, is in de traditionele business case niet haalbaar. Als je het haalbaar wil maken, dan moeten ook de winsten en de risico's gedeeld worden. De producent heeft te maken met servicekosten, de woningcorporatie heeft huurdersrisico's. Als die risico's gedeeld worden, kan ook de opbrengst gedeeld worden. Het sluiten van de keten is essentieel, want hierdoor wordt de business case haalbaar. Voor de huurders telde het financiële voordeel het zwaarst. Met het project wordt hopelijk een doorbraak gerealiseerd in de starre witgoedmarkt. De witgoedproducenten zijn nu ook bezig met het verbeteren van de apparaten, niet alleen nog energiezuiniger, maar ook qua grondstoffen. De samenwerkingsovereenkomst was getiteld ‘Het nieuwe bezitten'.

Bron: Kluwermanagement.nl


Terug