Print pagina

Nederlanders geven ziekenhuizen een ruime voldoende


12 augustus 2013

Het imago van Nederlandse ziekenhuizen is goed. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek van het bureau Newcom Research & Consultancy in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Het gemiddelde cijfer dat de Nederlandse bevolking aan ziekenhuizen geeft is een 7,4. Ziekenhuismedewerkers scoren met een 7,6 hoger. De patiënt beoordeelt de ziekenhuismedewerker mede op basis van persoonlijk contact zelfs met een 7,8.

Eigen ervaring bepaalt oordeel kwaliteit
Vrijwel alle ondervraagden (patiënt en consument) vinden hun eigen oordeel  over ziekenhuiszorg het belangrijkst. Hierbij baseren zij zich op de ervaren deskundigheid en de uitkomst van de behandeling. Daarbij vinden de ondervraagden hygiëne, de kennis en uitleg van zorg en het resultaat van de behandeling (weinig klachten/geen complicaties) erg belangrijk. Maar ook vinden de ondervraagden tijd, aandacht en respect die het ziekenhuis aan de patiënt geeft van groot belang.

Deskundig, klantgericht en persoonlijk
81 procent van de ondervraagden vindt ziekenhuizen deskundig, gevolgd door kwalitatief hoogwaardig (76 procent), klantgericht (68 procent) en persoonlijk (65 procent). Ziekenhuizen en hun medewerkers kunnen het imago verder verbeteren door nog meer aandacht te besteden aan de persoonlijke benadering van patiënten.

Kritische mening
Patiënt en consument hechten relatief minder waarde aan het oordeel van derden over ziekenhuizen, zoals zorgverzekeraars en opiniemakers. Ze zijn heel goed in staat om een eigen kritische mening te vormen over ziekenhuiszorg, omdat zij rechtsreeks te maken krijgen met het ziekenhuis en de zorgprofessionals.

Patiënt blijft eigen ziekenhuis trouw
Consumenten en patiënten zijn, volgens cijfers uit het onderzoek, door berichtingeving in de media wel kritischer gaan kijken naar de zorg. Toch blijft de overgrote meerderheid van ondervraagden het eigen ziekenhuis trouw.

De publieksversie van het rapport is te vinden op: www.nvz-zorgimago.nl.
Newcom ondervroeg ruim duizend patiënten en consumenten. De onderzoeksgroep is een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder.

Bron: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen


Terug