Print pagina

Lean inzetten voor een hogere klantwaarde


26 augustus 2013

Leanmanagement is toepasbaar op strategische activiteiten als innovatie, implementatie en optimalisatie. Kan het ook bijdragen aan de ontwikkeling van een strategie om een hogere klantwaarde te creëren? Essentieel daarbij is aandacht voor het scheppen van vertrouwen van de klant via bijvoorbeeld kwaliteit, service, klachtafhandeling en stipte levering. Waarde creëren met leanmanagement is zeker mogelijk, maar vereist focus op de onderstaande vier aandachtsgebieden:

Hoe meten we op zinvolle wijze 'waarde'?
Kern van de meetmethode in ons markt- en behoefteonderzoek moet zijn het verkrijgen van inzicht in de besluitvorming van de klant. Een product of dienst kan wel tientallen kenmerken bezitten, slechts enkele zijn voor de klant relevant gezien zijn omstandigheden en de oplossingen waarnaar hij op zoek is. Alleen die kenmerken kan de omzet verhogen.

Hoe creëren we voor de klant waardevolle producten en diensten?
Op basis van marktonderzoek komen we tot een productontwerp dat ons product in de ogen van de klant een uniek karakter geeft. De onderzoeksbevindingen kunnen ons echter ook dwingen tot het aantrekken van nieuwe klantsegmenten, dat wil zeggen tot het ontwikkelen van een fundamenteel ander product.

Hoe leveren we alle waarde-elementen?
'Waarde voor de klant' is geen statisch concept. Organisaties worden continu gedwongen op zoek te gaan naar nieuwe concepten, processen en producten. Voor Lean - en vooral als deze methode onze blik beperkt tot de huidige situatie - is dit een min of meer onontgonnen gebied. Ook de vraag hoe in te spelen op veranderingen in de belevingswereld van de klant is van belang.

Hoe communiceren we waarde?
(Potentiële) klanten moeten we zien te verleiden onze producten af te nemen. Met slimme marketing laten we ze weten wat ze nog niet over ons wisten.

Bron: Sigma


Terug