Print pagina

Succesvol, maar niet door maatschappelijk verantwoord te ondernemen - TQ©


16 april 2013

Gevaar voor tunnelvisie

Het lijkt een open deur. Toch is de belangrijkste succesfactor van succesvolle ondernemers 'kwaliteit'. Wat tegenvalt is hun interesse in duurzaamheid. Ze vinden maatschappelijk verantwoord ondernemen vooral een marketinginstrument of ingegeven door persoonlijke motieven. Succesvolle ondernemers hebben wel een duidelijk beeld van waar ze naartoe willen, wat het gevaar van tunnelvisie en eigenzinnigheid met zich meebrengt.
Opvallende conclusies uit een onderzoek van KPMG naar de succesfactoren van snel groeiende ondernemingen. KPMG vroeg ook naar bedreigingen die de ondernemers mogelijk in de weg staan. Het is opmerkelijk dat ze vooral bezig zijn met de usual suspects: het onderwerp concurrentie voert met 72% de lijst aan, gevolgd door conjunctuur/economie (58%) en wet- en regelgeving (51%).

Om een beeld te krijgen van hun succesfactoren interviewde KPMG vijftig ondernemingen (‘middenbedrijven’) die zich de afgelopen jaren positief hebben onderscheiden op het gebied van groei, innovatie, internationalisatie en/of duurzaamheid. Belangrijke succesfactoren zijn achtereenvolgens kwaliteit (genoemd door 85%), klanttevredenheid (83%), het concept (83%), visie (80%), betrouwbaarheid (79%) en leiderschap (77%). Aanmerkelijk lager wordt gescoord op de onderwerpen actiegerichtheid (62%), risicobeheersing (52%) en communicatie (48%).
In dit verband is ook nog gevraagd naar de achtergrond van het huidige managementteam. Daarbij worden twee factoren als belangrijkste eigenschap genoemd: ervaringsjaren in de branche (80%) en de complementariteit van het team (58%).

Vragen rondom duurzaamheid lieten zien dat schaarste van grondstoffen (materialen, mensen, kennis) wordt genoemd door 45%, duurzaam produceren door 48%, gebruik duurzame energie door 41% en sponsorship/goede doelen door 37%. Duurzaamheid lijkt in veel gevallen nog geen integraal onderdeel van de bedrijfsvoering te zijn en is volgens een aantal geïnterviewden vooral een marketinginstrument of ingegeven door persoonlijke motieven van de ondernemer.

Gevaar voor tunnelvisie
Het bekende mantra dat mensen het verschil maken blijkt van toepassing: 63% van de geïnterviewden noemt dit als een belangrijke succesfactor. Andere belangrijke factoren zijn een goed/onderscheidend product (genoemd door 53%) en klantgerichtheid (65%). De factoren marketing (9%) en social media (2%) scoren opvallend laag. Wat verder opvalt in de interviews is het belang van een sterke focus. Succesvolle ondernemers hebben een duidelijk beeld van waar ze naar toe willen, en laten zich daarbij nauwelijks beïnvloeden door hun omgeving. Deze vasthoudende eigenzinnigheid kent uiteraard ook haar keerzijde, want het kan leiden tot een tunnelvisie waardoor onvoldoende ruimte is voor aanpassing van de strategie op externe ontwikkelingen.

Bron: KPMG - Telelens op de toekomst


Terug