Print pagina

Vijf manieren om toptalent te verliezen


12 maart 2013

Met behulp van de neurowetenschappen is duidelijk geworden wat toptalenten wegjaagt. Het draait allemaal om het gepercipieerde gevaar dan wel de beloning die situaties opleveren. Gevaar zorgt voor stresschemicaliën waardoor sommige lichaamsfuncties beter en andere slechter functioneren. Beloning heeft een andere set aan chemische reacties.

Vijf situaties doen toptalenten zeker vertrekken.

Ten eerste: bedreiging van hun status, zoals verstoring van de rangorde en verlies aan invloed. Dit wordt bereikt door werknemers te negeren, te twijfelen aan hun beslissingen en hun suggesties belachelijk te maken.

Ten tweede: creëer onnodige onzekerheid, bijvoorbeeld door onvoorspelbaar en inconsequent te zijn en communicatie te belemmeren.

Ten derde: tast de autonomie van werknemers aan, door al hun beslissingen te controleren en mensen precies te vertellen wat ze moeten doen en laten.

Ten vierde: beperk de sociale interactie in het bedrijf, door formele en informele contacten te ontmoedigen en gebruik van social media te verbieden.

Vijfde en laatste: creëer het toelaten van oneerlijke praktijken, verbittering en demotivatie.

Bron: KluwerManagement.nl


Terug