Print pagina

Zachte kanten van innovatie verdienen meer aandacht


5 maart 2013

Meer aandacht voor cultuur, visie en talenten leidt tot een hogere innovatie-opbrengst, zegt internationaal deskundige Naseem Javed in InnovationManagement.se. TQM, Balanced Scorecard en Six Sigma zorgen voor een sterke verbetering van kwaliteit en prestatie, maar de zachte kant van innovatie wordt hierin onderbelicht. Organisaties doen zichzelf tekort door onderwerpen als kosten, processen, partnerships en productie hoog op de agenda te plaatsen, maar ondertussen minder tastbare en minder concrete aspecten aan de aandacht te laten ontsnappen. Een waarlijk innovatieve organisatiecultuur komt alleen tot stand bij een balans tussen 'hard' en 'zacht'. 

De organisatievisie is de ultieme bron van inspiratie en kan ook de belangrijkste leidraad zijn voor de innovatierichting. Daarom is het koesteren van talenten essentieel. Menselijke talenten zijn de broedplaats van innovatief denken en vaak staat out-of-the-box-denken aan de basis van nieuwe producten en diensten, waardoor het kan leiden tot waardecreatie.

Bevorderlijk voor het maximaliseren van waarde is een zo sterk mogelijke positionering van merk en organisatie. Helaas gaat vaak de essentie van waar de organisatie of het merk voor staat, verloren in het oorverdovende lawaai van de cybermedia. 

Hoe succesvol producten of diensten ook zijn, als overlevings- of groeipotentieel kunnen ze mettertijd tekort schieten. Dit potentieel kan geborgd worden door innoveren te zien als een continu proces, dat ook zorgt voor continuïteit in de winstvorming. Train alle lagen in uw organisatie om innovatie te leren zien als een kerncompetentie.

Naseem Javed geeft in zijn artikel The Supremacy of Innovation verschillende checklists om uw aanpak te beoordelen.

Bron: Sigma


Terug