Print pagina

MVO ondergeschoven kindje in zorgsector - TQ©


20 februari 2013

Investering in betere zorg

De zorgsector verspilt miljoenen per jaar aan onnodig energieverbruik, wat symbolisch is voor een sector die op uitzonderingen na weinig doet aan duurzaamheid. Uit onderzoek van DuurzaamBedrijfsleven.nl onder 47 zorggroepen – instellingen zoals verpleeg- en verzorgingshuizen – blijken 21 instellingen niets over het thema te vermelden in hun jaarverslagen en geven enkelen ook aan dat het geen onderwerp op de agenda is. Bij ziekenhuizen bestaat hetzelfde beeld. Uit een onderzoek van Royal HaskoningDHV bleek dat ziekenhuizen nauwelijks bezig zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Deze conclusie is des te zorgwekkender als je bedenkt dat de zorgsector een omvangrijke sector is met een enorme impact op het milieu.

  
In een groot ziekenhuis als het UMC Groningen wordt dagelijks ongeveer 847 duizend liter water gebruikt en 130 duizend kilowattuur aan energie. Ook komt er zeven ton afval per dag vrij. Het UMC Groningen is op enkele hectaren een dorp van 3000 huishoudens.
Uit cijfers van het CBS komen ziekenhuizen naar voren als relatief de grootste gasverbruikers binnen de dienstensector. Het jaarlijkse energieverbruik van de totale zorgsector bedraagt ruim 900 miljoen kubieke meter gas en 2,3 miljoen megawattuur elektriciteit. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van ruwweg 600.000 huishoudens.

  


Onder wiens verantwoordelijkheid valt MVO eigenlijk? In sommige zorginstellingen is het de afdeling inkoop, dan wel de milieucoördinator, dan wel de facilitaire afdeling. In andere organisaties is het de Raad van Bestuur en de communicatieafdeling. Als er al activiteiten zijn, dan zijn deze veelal kleinschalig en beperkt tot afdelingsniveau. Aansturing en structuur voor duurzame toepassingen blijven in gebreke waardoor een gewenste MVO-koppositie voor veel ziekenhuizen niet in het verschiet ligt.
Het Martini Ziekenhuis is een van de weinige ziekenhuizen die wél bezig is met duurzaamheid. Andere koplopers zijn onder andere het UMC Utrecht en drie Amsterdamse ziekenhuizen: het AMC, het Antoni van Leeuwenhoek, en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Het Groningse Martini heeft bijvoorbeeld een Green Building Monitor in de centrale hal. Deze toont tot op het uur nauwkeurig informatie over het verbruik van stroom, warmte, koude en water.

Investering in betere zorg
Hoewel duurzaamheid gezien kan worden als een ‘maatschappelijk belang’ leeft in de zorgsector een andere interpretatie veel sterker. Goede zorg voor de patiënt is het maatschappelijke belang dat voorop staat. De term duurzaamheid schrikt eerder af, de term ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ minder. Duurzaamheid wordt veelal gezien als een initiatief waarbij grote financiële investeringen noodzakelijk zijn. En dat brengt de zorg voor de patiënt in gevaar. Daarom is het ook zo lastig om intern draagvlak voor het thema duurzaamheid te creëren.
 
Toch kunnen besparingen op energie, water en afval juist leiden tot geldbesparingen. Dat geld kan weer geïnvesteerd worden in betere zorg. Het potentieel tot verduurzaming in de zorgsector is enorm. Volgens TNO Centrum Zorg en Bouw kan de zorgsector tussen de 12 en 25 procent energie besparen. Dit komt overeen met een jaarlijkse gemiddelde kostenbesparing van €115 miljoen en een CO2-reductie van ongeveer 600 ton per jaar. Slimme oplossingen voor water en afval staan dan nog buiten beschouwing.

Bronnen
DuurzaamBedrijfsleven.nl
Royal HaskoningDHV


Terug