Print pagina

Supply chain koplopers beter in afstemmen relaties


15 februari 2013

Bedrijven die vooruitlopen in supply chain management onderscheiden zich in het afstemmen van relaties en in het blijven leren en ontwikkelen. Maar het verschil tussen ‘koplopers’, ‘middenmoters’ en ‘achterblijvers’ is relatief beperkt op het gebied van personeelsmanagement, waaronder wordt verstaan het investeren in persoonlijke vaardigheden, creëren van een betrokken cultuur, verandermanagement en werken in multidisciplinaire teams. Dit komt naar voren in het derde en laatste deel van de Nationale Supply Chain monitor. Positief punt is verder dat elementen als continu verbeteren en verandermanagement hoog scoren in de monitor. Maar de onderzoekers van het BLMC vinden ook dat de middelmaat lijkt te regeren in het denken over supply chain samenwerking in Nederland.

In deel drie van de monitor doen initiatiefnemers BLMC en Nyenrode verslag van hun onderzoek naar strategische samenwerking binnen logistieke ketens. Op dat punt zijn teleurstellend weinig resultaten geboekt, concludeert het onderzoeksteam. “En dat ondanks alle aandacht voor supply chain management, ondanks de ambitie en potentie van Nederland op dit gebied en ondanks het feit dat er voldoende tools beschikbaar zijn”, aldus prof. dr. Jack van der Veen, hoogleraar supply chain management van Nyenrode.
Hij vindt dat we nog heel ver af zijn van de ideale supply chain. Belangrijk pijnpunt is de bereidheid om informatie te delen. De scores op dit aspect in de monitor, gebaseerd op input van 99 supply chain professionals, zijn niet om over naar huis te schrijven. Informatiedeling is nodig om tot een goed niveau van samenwerking te komen. Het onderzoek constateert dat informatiedeling net zo voorzichtig wordt gemanaged als de wijze waarop bedrijven bereid zijn te investeren in technologie op dit gebied.
Uit de vragen over prestatiemeting blijkt dat KPI’s wel worden gebruikt, maar tussen ketenpartners is onderling relatief weinig afstemming en uitwisseling van indicatoren. In een eerdere aflevering van de monitor bleek ook al dat leveranciers slechts in beperkte mate worden gemonitord bij hun selectie.
Duidelijk is dat bepaalde concrete ‘tools’ nog niet vaak gebruikt worden, zoals certificatie van personeel, leverancier-scorecards en formele beloningen voor trainingen. Zaken als de implementatie van ERP, EDI, persoonlijke ontwikkelingsplannen en de communicatie van resultaten scoren op hun beurt relatief hoog. Daarnaast zijn er een aantal opvallende fenomenen te onderscheiden als er wordt gekeken naar de wisselwerking tussen een aantal karakteristieken. Zo worden werknemers bijna altijd geïnformeerd over resultaten en doelen, maar worden resultaten en prestaties over het algemeen slechts op beperkte wijze gemeten.

In de monitor geven de deelnemers aan concreet aan de slag te willen met supply chain management, zoals het opstellen van contracten en het toewijzen van accountmanagers voor ketenpartners.

Bron: BLMC


Terug