Print pagina

Double LEAN Six Sigma - voor toepassing van Lean Six Sigma - TQ©


7 januari 2013

Wat maakt Lean Six Sigma aantrekkelijk voor bedrijven?
Waarom is Double LEAN beter?

We kennen Lean en Lean Six Sigma. Nu is er ook het begrip Double Lean, dat volgens Mark Gershon normatiever en makkelijker te gebruiken is dan DMAIC. Mark Gherson, voorzitter van de Management Science and Operations Management Department van Temple University (Philadelphia), betoogt dat gebruikers van Lean Six Sigma in werkelijkheid vaak bezig zijn met Six Sigma aangevuld met enkele lean tools.

Er zijn verschillende manieren om Six Sigma in een bedrijf te introduceren op verschillende niveaus van structuur, termijnen, kosten en management commitments. Het proces komt overeen met de basisstappen van het verbeteringsproces, de vijf stadia van het DMAIC-proces. DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve en Control), het Six Sigmaproces voor continue verbetering, is een systematische, gestructureerde en op feiten gebaseerde methodiek. DMAIC is synoniem met Six Sigma als we het over de stappen van het proces hebben.
Om een aantal veranderingen in de methodologie en het versnellen van de resultaten tot stand te brengen, hebben in de afgelopen jaren nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Six Sigma geleid tot samenvoeging van de lean tools. In deze context is Lean Six Sigma een populaire methode geworden.
Maar tot op heden zijn voorstanders van Lean Six Sigma (LSS) er niet in geslaagd om een proces te ontwikkelen waarmee LSS kan worden toegepast. In de meeste artikelen en boeken over LSS wordt het woord ‘lean’ slechts toegevoegd aan het begrip Six Sigma, met name in de titel, en met een aantal van de lean tools toegevoegd aan de toolkit van Six Sigma. Maar in feite hebben deze mensen het over het proces van DMAIC. Als dat is waar ze mee bezig zijn, dan is het gewoon Six Sigma. Aldus Mark Gershon.
Top

Wat maakt Lean Six Sigma aantrekkelijk voor bedrijven?
Onder Lean Six Sigma wordt verstaan het integreren van Six Sigma en lean tools om de voordelen van beide te plukken. Hoewel de term LSS vrij algemeen wordt gebruikt, zijn er verschillende opvattingen in omloop - waarbij de eerste twee de meest aanhangers hebben:
1. LSS is een verkorte en minder dure versie van Six Sigma
2. LSS is Six Sigma met een kortere doorlooptijd
3. LSS is een combi van Six Sigma en lean tools voor betere resultaten
Wat men snel ziet, zegt Mark Gershon, is dat LSS veel minder tijd kost, zodat de resultaten zichtbaar zijn in een kortere tijdspanne. Het is dit beeld dat LSS populair en aantrekkelijk maakt voor bedrijven. Maar vanwege de verschillende opvattingen beschikt Lean Six Sigma niet over een universele implementatieprocedure.

Waarom is Double LEAN beter?
Een Six Sigma project volgt de DMAIC-processtappen. Maar er zijn problemen met deze aanpak. De vijf fasen duren te lang waardoor resultaten uitblijven. Nog belangrijker is, dat het belangrijke stappen mist en de afbakening van de fasen onduidelijkheid is. Kijk bijvoorbeeld naar de lijn tussen Define en Measure. ‘Define’ moet het doel aangeven van het project, maar al te vaak kan dit niet worden gedaan totdat de resultaten van de Measure fase compleet zijn. Dus definiëren is pas compleet als een groot deel van Measure is voltooid. De lijnen zijn vervaagd.
Als oplossing is een nieuwe aanpak voorgesteld met behulp van de ‘LL-EE-AA-NN’, een acroniem voor de Double LEAN aanpak. Elk van de letters is een bijzondere actie en verder vormen de twee letters van het acroniem steeds één fase. Er zijn dus vier fasen in deze methode, in plaats van de vijf uit DMAIC. Dit vermindert de doorlooptijd. Door de heldere lijnen tussen de fasen is bovendien het uitvoeren van een project duidelijker en gemakkelijker.

De gebruikte instrumenten zijn dezelfde gemeenschappelijke instrumenten als die in Lean en Six Sigma. De vier fasen zijn:
FASE 1: Look and Locate
FASE 2: Explore and Establish
FASE 3: Analyze and Apply
FASE 4: New and Navigate
Double Lean kan worden uitgevoerd zonder voorafgaande training.
Top

Bron: PEX


Terug