Print pagina

Haal het beste uit mensen met ISO 10018


16 januari 2013

Managen van betrokkenheid en competenties
Kwaliteitsbewustzijn

'ISO 10018:2012, Quality management - Guidelines on people involvement and competence' is een nieuwe ISO-norm die handvatten biedt om het beste uit mensen te halen. Met deze norm is een proces ontwikkeld om zowel de betrokkenheid van mensen als hun competentie te bevorderen.
'Betrokkenheid' (involvement) wordt gedefinieerd als 'betrokken zijn bij en bijdragen aan gezamenlijke doelstellingen'. 'Competentie' wordt gedefinieerd als 'mogelijkheden om kennis en vaardigheden toe te passen om beoogde resultaten te realiseren'.

Managen van betrokkenheid en competenties
De inhoud van ISO 10018 volgt de structuur van ISO 9001 met uitzondering van hoofdstuk 4: Management of people involvement and competence.
Dit deel van de norm geeft een beschrijving van de vier te volgen stappen (Analyse, Planning, Implementatie, Evaluatie) en laat zien dat het managen van betrokkenheid en competenties draait om de volgende human factor elementen:
- communicatie: bevordering van consensus,
- werving: aantrekken en selecteren van personeel,
- bewustzijn (awareness): ISO 9001 vereist onderhoud van een kwaliteitsmanagementsysteem,
- verplichtingen: de rol van de werkgever bij het ontwikkelen van een gezamenlijke visie bij werknemers en leidinggevenden,
- teamwerk en samenwerking: voorwaarden scheppen om mensen te laten werken aan een gemeenschappelijk doel,
- verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid: veranwoordelijkheid van managers medewerkers bevoegdheid te geven zelf beslissingen over hun werk te nemen,
- creativiteit en innovatie: organisatiesucces komt voort uit creativiteit, creativiteit geeft persoonlijke voldoening,
- erkenning en beloning: erkentelijkheid betuigen om betrokkenheid te stimuleren.

Kwaliteitsbewustzijn
In een aantal bepalingen legt de norm uit wat nodig is voor het verhogen van individueel kwaliteitsbewustzijn:

Verantwoordelijkheid van het management
De norm adviseert het topmanagement de mensen in de organisatie uit te leggen wat het belang is van diverse organisatieaspecten als klanttevredenheid, het kwaliteitsmanagementsysteem, businessplannen en individuele inbreng.

Resource management
De norm adviseert dat de human resource planning niet alleen strategisch (lange termijn) en tactisch (korte termijn) is, maar ook transparant voor kandidaten.

Productrealisering
De richtlijnen inzake productrealisering stellen dat degenen verantwoordelijk voor het vervaardigen van het product of het leveren van de dienst inzicht hebben in verwachtingen en behoeften van klanten of afnemers.

Meting, analyse en verbetering
Aanbevolen wordt de auditees voor te lichten dat de audit niet gaat om beoordeling van het individu, maar gericht is op processen.
Top

Bron: Sigma


Terug