Print pagina

Voorstel ontwikkelen ISO-richtlijnen voor het ondersteunen van innovatieprocessen


5 februari 2013

Doel en inhoud van richtlijnen
Uw mening telt
Aanmelding en informatie

Frankrijk en Brazilië hebben voorgesteld om mondiale ISO-richtlijnen te ontwikkelen die organisaties steunen bij het realiseren van innovaties. Het plan is om hiervoor een nieuwe Technische Commissie op te richten onder de vlag: ‘Innovation process: interaction, tools and methods’. NEN informeert Nederlandse marktpartijen en onderzoekt in hoeverre er behoefte is aan richtlijnen op dit vlak.

Innovatie geldt als sleutel voor succes wanneer het gaat om concurrerend vermogen en economische prestaties. Succesvolle innovatie vraagt om aandacht voor technologische, economische, maatschappelijke en duurzame aspecten en daarmee de betrokkenheid van meerdere stakeholders. Ook vindt innovatie steeds vaker plaats door internationaal partnerships aan te gaan. Afstemming tussen partijen is dus essentieel om de gewenste innovatie op te schalen en marktacceptatie te realiseren. De beoogde richtlijnen steunen organisaties bij hun interactie met stakeholders en moeten van toepassing zijn voor alle soorten innovaties (in organisaties, processen, producten en diensten) in alle typen organisaties en sectoren.

Doel en inhoud van richtlijnen
Het voorstel doelt op de ontwikkeling en het delen van gemeenschappelijke terminologie, best practices en ondersteuning op de volgende onderwerpen:

  • Samenwerking: interne organisatie en interactie met stakeholders, implementatie van open innovatie en omgang met intellectueel eigendom.
  • Integratie van duurzaamheidsaspecten: overweging, identificatie en evaluatie.
  • Afstemming met bestaande internationale normen (zoals die voor risicomanagement of kwaliteit en prestaties) waar management van innovatie mee te maken heeft.

Ook op Europees niveau is er normontwikkeling op het gebied van innovatiemanagement gaande (CEN/TC389). Indien er voldoende belangstelling is voor de oprichting van een nationale normcommissie ‘Innovatie’, dan biedt dit de mogelijkheid om Nederland te vertegenwoordigen en invloed uit te oefenen op zowel de mondiale als de Europese normontwikkeling.
Top

Uw mening telt
Om de Nederlandse belangen te behartigen, zoekt NEN organisaties die hun mening willen geven over de ISO-voorstellen en/of willen participeren in de normontwikkeling. Belanghebbenden kunnen reageren tot 22 februari bij NEN. Bij voldoende belangstelling organiseert NEN op dinsdagmiddag 12 maart een kosteloze informatie¬bijeenkomst in Delft.
Vóór 20 maart 2013 moet de Nederlandse stem uitgebracht worden op het voorstel.

Aanmelding en informatie
Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden via www.nen.nl/innovatieproces.
Om uw mening kenbaar te maken en/of om u aan te melden voor de informatiebijeenkomst: NEN Business Development,
telefoon (015) 2690 372 of via businessdevelopment@nen.nl.
Top

Bron: NEN


Terug