Print pagina

Helft managers spreekt medewerkers te weinig aan op hun verantwoordelijkheid


14 november 2012

Van alle eigenschappen die we verwachten van leiders – bepalen van de strategie, leiderschap, mensen motiveren, delegeren, noem maar op – is er één waarin ze het slechtst presteren: het ter verantwoording roepen van hun medewerkers en het aanspreken op hun prestaties. Dat is de mening van Darren Overfield and Rob Kaiser, schrijvers van een artikel hierover in Harvard Business Review.
In een database van meer dan 5400 hogere managers uit de VS, Europa, Latijns-Amerika en Azië-Pacific blijkt dat 46% hun medewerkers te weinig ter verantwoording roept voor hun prestaties. Opmerkelijk is dat dit percentage geldt voor alle soorten bazen, voor zowel de C-level leiders als bestuurders en managers uit het middenkader. Hoewel het in het ene land erger is dan in het andere, is dit toch het meest verwaarloosde gedrag in elke regio.

Darren Overfield and Rob Kaiser denken dat managers te veel bezig zijn met het in stand houden van hun populariteit en imago, en het vermijden van moeilijke gesprekken. Ze vermoeden dat dit te maken heeft met het feit dat het personeelsbestand meer divers en jonger is geworden.
Maar zij zien een nog diepere verklaring voor het gebrek aan bestuurlijke moed om medewerkers ter verantwoording te roepen voor hun prestaties. ‘Freeriders’ en bedriegers profiteren vaak van hard werkende medewerkers: ze genieten van de voordelen van het lidmaatschap van een groep zonder dat ze zelf persoonlijke offers brengen.
Wie wil het risico lopen om de slechterik te zijn in een tijdperk van loopbaanbegeleiding en ‘psychopolitiek’ waar persoonlijk belang regeert? De ongelukkige consequentie is echter dat het niet uitmaakt wat de korte termijn kosten zijn. Slecht presterende managers worden op de lange termijn overschaduwd door het creëren van een cultuur van middelmatigheid en glansloze prestaties van de organisatie.

Lees verder


Terug