Print pagina

Meer prioriteit voor talentontwikkeling nodig


22 november 2012

Er bevindt zich vaak meer talent binnen een bedrijf dan managers denken. Meer dan de helft (52%) van de bedrijven heeft geen inzicht in het talent dat zij in huis hebben. Veel managers zeggen dat dat komt doordat talentontwikkeling niet voldoende prioriteit krijgt. Dit blijkt uit het rapport ‘Jong talent naar de top’ van arbeidsbemiddelaar ASA waarin 275 bedrijven zijn bevraagd over talentontwikkeling. Het rapport geeft inzicht in het effectief ontwikkelen van talent.

Wanneer een bedrijf de talenten van medewerkers in kaart wil brengen, dan gebeurt dat meestal door middel van beoordelingsgesprekken (77%). 65% kiest voor het houden van interviews en 23% houdt talent-assessments om de talenten van hun medewerkers inzichtelijk te krijgen. Overige manieren zijn een persoonlijkheidstest (22%), rollenspel (17%), analytische capaciteitentest (11%) en een drijfverentest (7%). Maar hoe ontwikkel je die getalenteerde professionals dan?

Vier tips voor talentontwikkeling
Saskia Tjepkema (The Learning Company Kessels & Smit) geeft vier tips die volgens haar het verschil maken als u als manager uw medewerkers wilt ontwikkelen. Volgens haar ontstaat het grootste leerpotentieel op de werkplek door collega’s en leidinggevenden. Niet uit de boeken, uit de e-learnings of praktijklessen. Juist van de manier waarop we met elkaar omgaan, leert een medewerker. De invloed van de manager is daarbij van cruciaal belang. Hij heeft veel invloed op het ontstaan van een goede cultuur, waarbij medewerkers zich gaan ontwikkelen.

De tips:
1. Experimenteer: leren doet u door te doen. Dit kan goede en verkeerde resultaten opleveren, maar juist hiervan leert u.
2. Leren door waarderen: geef positieve feedback.
3. Verschillende fasen, verschillende leerwensen. De eerste fase is die van het overleven om zo snel mogelijk uit de grote hoeveelheid van eerste indrukken een beeld te vormen. Daarna volgt de behoefte om de taak goed te doen, aandacht voor collega’s, de wens om meer impact te hebben bij verbeteren en vernieuwen, en – als laatste – willen delen van wat u hebt geleerd en bereikt.
4. Geef ruimte aan talent. Baat de talenten van uw medewerkers uit in plaats van hen te laten trainen op verbeterpunten.

Meer informatie en bronnen
Managersonline.nl
Bedrijven hebben hun talent niet in kaart
De vier basics van talentontwikkeling


Terug