Print pagina

Wat levert ISO 9001 op? Een analyse van 42 studies


5 november 2012

Door ISO 9001-certificatie neemt de omzet toe en verbeteren financiële prestaties. Dat komt onder meer doordat implementatie van de ISO-norm interne voordelen met zich meebrengt. Toename van procesbeheersing, procesefficiency, kwaliteit en productiviteit hebben een positief effect op klanttevredenheid. Bovendien verhoogt certificatie het kwaliteitsimago van de organisatie. Goede redenen om ISO 9001 te implementeren.

Meer dan een miljoen organisaties in 178 landen hebben zich sinds 1987 - toen de ISO 9001 op de markt kwam, gecertificeerd voor dit kwaliteitsmanagementsysteem. Hebben zij hiervan de financiële vruchten kunnen plukken? Ondanks het grote aantal wetenschappelijke studies bleef het beeld over de impact van deze norm op financiële prestaties van de organisatie onduidelijk. Er zijn studies die concludeerden dat implementatie en certificatie leidt tot directe en positieve financiële resultaten, andere studies vonden geen significant effect.

Basak Manders (PhD-student) en Henk J. de Vries (Associate Professor of Standardization), beiden verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, deden een metastudie over 42 onderzoeken die aantonen dat implementatie van ISO 9001 een impact heeft op de organisatie. Manders en De Vries keken naar de mate waarin de financiële efficiency van een organisatie verbeterde na ISO 9001-certificatie en of deze prestatie hoger is dan die van vergelijkbare, maar niet gecertificeerde organisaties. De gehanteerde indicatoren voor financiële prestaties zijn ROA (Return on Assets), omzet, investeringen, actief vermogen, winst en marktaandeel.

Basak Manders won met haar scriptie: The financial impact of ISO 9000 certification: a meta-analysis de scriptieprijs van het NNK in mei 2012. Volgens de jury is de scriptie ‘een goed onderbouwde en methodisch goed uitgevoerde analyse, van groot belang voor het vakgebied en van maatschappelijke waarde’.

Bron: Sigma


Terug