Print pagina

Leidinggevenden effectiever dan managers door verschil in mensbeeld


30 augustus 2012

Stijl van leidinggeven loopt achter
Mensgericht leiderschap
Download het whitepaper over dit onderwerp

Leidinggevenden sturen vanuit een ander beeld over werknemers dan managers. Alhoewel zij meestal dezelfde opdracht meekrijgen van de directie vullen zij deze in de praktijk verschillend in. Dit komt omdat zij door een andere bril naar werknemers kijken. Er is nog een ander verschil: leidinggevenden boeken substantieel meer resultaat dan managers.

Dit stelt prof. dr. Willem van Rhenen, hoogleraar Engagement & Productivity aan Nyenrode Business Universiteit en tevens lid van de Raad van Bestuur van 365. Hoe managers en leidinggevenden naar mensen kijken is bepalend voor hun dagelijkse gedrag. De overtuiging die we als mens hebben triggert onze reactie, de oorzaak is niet de gebeurtenis op zich. Van Rhenen: ‘Neem bijvoorbeeld de manager die er vanuit gaat dat de meeste werknemers geen stap extra doen dan nodig. Deze manager zal zich eerder zorgen maken over de productiviteit, wanneer een thuiswerkende werknemer zijn mail niet direct beantwoordt. En deze zal gaan controleren. Een leidinggevende denkt vanuit een positief mensbeeld en zal hier niet direct iets van denken en de werknemer blijven ondersteunen bij een goede combinatie tussen werk en privé.' Het mensbeeld onderscheidt managers van leidinggevenden en maakt het verschil in de productiviteit, zo blijkt.

Stijl van leidinggeven loopt achter
Werkend Nederland verandert in rap tempo. We krijgen steeds meer hoogopgeleide werknemers op de werkvloer en - met het langer werken - steeds meer generaties en andere inzetbaarheidsvraagstukken. De stijl van leidinggeven blijkt nog vaak achter te lopen op de realiteit. Waar voorheen een meer transactionele (‘voor wat hoort wat') stijl van leidinggeven voldoende was om doelstellingen te behalen, blijkt in deze tijd een meer transformationele leidinggevende stijl noodzakelijk. Een nieuwe leidinggevende stijl - gericht op de intrinsieke behoeften van werknemers -  is aantoonbaar beter voor de prestaties. Het nieuwe leiderschap werkt vanuit een integraal mensbeeld, dat voor het welbevinden van de werknemer uitgaat van een balans tussen mentaal, fysiek en zingevend. Deze balans wordt daarbij beïnvloed door de combinatie tussen werk en privé.

Mensgericht leiderschap
Het belang van mensgericht leiderschap wordt nog eens onderstreept tijdens een reorganisatie. ‘Zo hebben wij in onze praktijk bij een landelijke dienstverlener gemeten dat wanneer er tijdens het reorganiseren mensgericht en met aandacht voor de communicatie wordt aangestuurd, de energie en productiviteit van iedereen op peil kan blijven. Normaal heb je bij een reorganisatie een fors verlies aan productiviteit en performance. Als je op dat moment geen aandacht hebt voor de stijl van leidinggeven, dan gaan werknemers zich minder klantvriendelijk opstellen, omdat zij meer intern gericht raken in plaats van klantgericht met alle gevolgen van dien', aldus Van Rhenen.
Het advies aan werkgevers is om bewust te zijn van de gevolgen van een positief of negatief mensbeeld. In tijden van economische onzekerheid kunnen werkgevers soms terugvallen op schijnbare proceszekerheid, terwijl onderzoek laat zien dat echte zekerheid en betere prestaties zit in de menselijke verbinding tussen werkgevers en werknemers. De sleutel voor productiviteitsverbetering ligt in een nieuwe stijl van leidinggeven.
Top

Bron: GIDS online


Terug