Print pagina

95 Future Trends beïnvloeden kwaliteitsmanagement


In februari van dit jaar heeft de American Society for Quality (ASQ) maar liefst 95 trends ('forces') gepubliceerd die van invloed zijn op de kwaliteitsverbetering wereldwijd. Om er enkele te noemen: Aging Population, Global Citizens, Safety, Consumer Sophistication, Internet Commerce. Bij elke force geeft ASQ een onuitputtelijke lijst selectiecriteria (zie ‘reasons why selected’ op de website). De Amerikaanse vereniging ASQ is wereldleider op het gebied van kwaliteit met meer dan 100.000 leden. Ze  bevordert kennisuitwisseling en de verbetering van kwaliteit met als doel onder meer het vergroten van de bedrijfsresultaten en het creëren van een betere samenwerking wereldwijd.

Bron: Future Trends - 2008


Terug