Print pagina

Hoogleraar Olaf Fisscher ontvangt koninklijke onderscheiding


18 juni 2012

Op 14 juni is prof. dr. ir. Olaf Fisscher, hoogleraar Organisatiekunde en Bedrijfsethiek, koninklijk onderscheiden tijdens zijn afscheid bij de Universiteit Twente. Hij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Fisscher werkte sinds 1989 aan de Universiteit Twente. Bij de plechtigheid was ook prof. mr. Pieter van Vollenhoven aanwezig.

Op 14 juni nam Fisscher afscheid van de Universiteit Twente. Na presentaties van diverse collega-onderzoekers hield Fisscher zijn afscheidsrede, getiteld ‘Integriteit en Innovatie’. Volgens Fisscher horen innovatie en integriteit bij elkaar. Ze vereisen een organisatie die openheid en transparantie biedt, ruimte voor interactie, en een balans die wordt geborgd door de aanwezigheid van een, al of niet, virtuele derde. Fisscher gaat zich in de toekomst verder inzetten voor de thema’s integriteit en innovatie, in de vorm van de ‘Senior Academy’ die hij samen met collega’s heeft opgezet. Na afloop van zijn rede werd Fisscher benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Vol trots nam hij deze onderscheiding in ontvangst. Het publiek, dat in groten getale aanwezig was, reageerde met een staande ovatie. De komst van de heer Van Vollenhoven maakte de plechtigheid extra bijzonder. Van Vollenhoven is hoogleraar risicomanagement aan de Universiteit Twente. Fisscher en van Vollenhoven hebben nauw samengewerkt in de totstandkoming van het kenniscentrum ‘risk & safetymanagement’ aan de Universiteit Twente, dat op 17 september 2012 wordt geopend.

Olaf Fisscher (1947) studeerde Werktuigbouwkunde en Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en enkele jaren Filosofie van Wetenschap en Techniek aan de (destijds) Katholieke Universiteit Nijmegen. Daarna promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) op het onderwerp ‘Management and Organization in R&D Laboratories’. Van 1975 tot 1989 werkte hij als onderzoeker aan de RUG, onder andere als Universitair Hoofddocent in Sociaal Management. Eind 1989 keerde Fisscher terug naar de Universiteit Twente. In het begin als universitair hoofddocent ‘Management van Kwaliteit en Innovatie’ en sinds 1992 als hoogleraar ‘Organisatiekunde en Bedrijfsethiek’.

Bron: Universiteit Twente


Terug