Print pagina

Scriptie over diversiteitsmanagement en leiderschap voor de tweede keer onderscheiden


16 mei 2012

Belang leiderschapsstijl

Bestuurskundige Tanachia Ashikali (Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft voor de tweede keer een scriptieprijs gewonnen voor haar masterscriptie 'Van diversiteitsmanagement naar prestaties. Een onderzoek naar de invloed van diversiteitsmanagement op HRM-uitkomsten en de rol van de leidinggevende in de Nederlandse publieke sector'. Dit maal ging het om de Brasz-scriptieprijs 2011 van de Vereniging voor Bestuurskunde, die uitgereikt werd op 9 mei 2012 tijdens het Landelijk Congres voor Bestuurskunde.

De jury had vooral veel waardering voor de genuanceerdheid van de vraagstelling en zorgvuldigheid van het onderzoek. Volgens de jury komt Tanachia Ashikali tot houdbare aanbevelingen voor verder onderzoek en voor de praktijk. Daarnaast is het empirisch onderzoek goed uitgevoerd. En ze slaagt erin, de analyse zodanig te verwoorden dat die ook begrijpelijk is voor wie niet altijd in statistische termen denkt.
De eerste maal kreeg Ashikali de Albeda-scriptiepijs. Tanachia Ashikali, MSc. is op dit moment als junior-onderzoeker verbonden aan de leerstoel HRM in de publieke sector bij de opleiding Bestuurskunde. De scriptie is te vinden in de scriptiedatabank van de Universiteitsbibliotheek (PDF).

Belang leiderschapsstijl
Ashikali heeft onderzocht wat de invloed van diversiteitmanagement en enkele concrete beleidsinstrumenten is op de binding en motivatie van werknemers in de Nederlandse publieke sector. Daarnaast is zij nagegaan wat daarbij de rol is van leiderschap. Uit haar onderzoek blijkt dat diversiteitmanagement en twee beleidsinstrumenten, zoals het divers samenstellen van selectieteams en de trajecten die zich richten op het creëren van een open cultuur, een positief effect hebben op de binding en motivatie van medewerkers. Een transformationele leiderschapsstijl, waarbij de leidinggevende een vertrouwensrelatie opbouwt met werknemers door hen te motiveren, te stimuleren en te coachen, blijkt echter belangrijker te zijn voor de binding en motivatie van personeel dan het gevoerde diversiteitsbeleid. Voor wat betreft de rol van leiderschap bij het succesvol implementeren van het beleid zijn de bevindingen niet eenduidig. Wel blijkt dat de positieve invloed van diversiteitsmanagement op de binding van werknemers wordt versterkt bij de aanwezigheid van een transformationele leiderschapsstijl.

Bron: Kluwermanagement.nl


Terug