Print pagina

Managers overschatten hun inzicht in leefwereld werknemers


10 april 2012

Managers hebben een veel positievere inschatting over hun inzicht in de leefwereld van hun werknemers dan het personeel aanvoelt. Dat is de conclusie van een enquête van het webmagazine SmartBrief on Leadership. De enquête geeft aan dat twee derde van de managers ervan overtuigd is te begrijpen wat werknemers doormaken, maar daar is amper één op de vijf werknemers het mee eens. Bovendien zegt minder dan één op de 200 managers in een ivoren toren te leven, maar volgens ruim één op de drie werknemers is dat in praktijk wel degelijk het geval.

Mening managers
Uit de enquête bleek dat 13,5% van de managers ervan overtuigd is een uitzonderlijk goed inzicht te hebben in de leefwereld van hun werknemers. Bovendien zegt 51,48% het personeel in het algemeen goed te begrijpen. Een groep van 31,5% geeft toe dat mogelijk een aantal kleine details aan hun aandacht ontsnapt. Slechts 3,09% zegt eigenlijk niet voldoende te weten wat er bij het personeel op de werkvloer omgaat. Amper 0,42% beseft van zichzelf in een ivoren toren te leven.

Mening personeel
De mening op de werkvloer geeft echter een compleet ander beeld. Daar zegt amper 5,23% dat het management een uitzonderlijk goed inzicht heeft in de leefwereld van de werknemers, terwijl 14,24% aangeeft dat de bedrijfstop het personeel eigenlijk wel goed begrijpt. Volgens 36,07% heeft het management wel een inzicht in de grote lijnen, maar worden een aantal kleinere details over het hoofd gezien. Volgens 28,18% daarentegen heeft het management weinig inzicht in de werkvloer en volgens 36,02 procent leeft de bedrijfstop in een ivoren toren.
Top

Bron: Express.be


Terug