Print pagina

Netwerkscan helpt zorgondernemers om succesvol te innoveren - TQ©


4 april 2012

De zorgondernemer doet het vergeleken met andere ondernemers minder goed bij het in de markt zetten van een nieuw product. Hij onderschat het belang van een goed netwerk, van de sociale acceptatie van een zorginnovatie en de betrokkenheid van de juiste stakeholders. Juist door netwerkrelaties te ontwikkelen, analyseren en benutten, zal een breder draagvlak voor de zorginnovatie ontstaan.

Met een nieuwe netwerkscan kunnen ondernemers nu meer inzicht krijgen in hun eigen positie en de mogelijkheden om het succes voor hun zorginnovatie op de markt te vergroten. Bij sociale acceptatie erkennen directe netwerkcontacten en de verschillende stakeholders dat innovatie aannemelijk en aanvaardbaar is en dat daarmee een product of dienst bestaansrecht heeft. De scan is het resultaat van een onderzoek uitgevoerd door de Vrije Universiteit, Syntens Innovatiecentrum en de Rabobank onder ruim 300 ondernemers in de gezondheidszorg.

De scan zorgt ervoor dat ondernemers zich bewuster worden van hun netwerkgedrag en de sociale acceptatie van hun zorginnovatie. Ook wordt duidelijk welke stakeholders, bij voorkeur in een vroeg stadium, benaderd moeten worden en hoe deze kunnen bijdragen aan het valideren van hun product of dienst.
De scan is naar verwachting medio 2012 beschikbaar.

Bronnen
Vrije Universiteit
Rabobank

 


Terug