Print pagina

Sturen op prestatie in zorg moet aansluiten op manier van managen


De economische crisis en de stijgende uitgaven in de zorg hebben de belangstelling voor het prestatiemanagement in de zorg vergroot. Jeremy Veillard onderzocht hoe het sturen op prestatie kan worden toegepast in de zorg op zowel internationaal en nationaal niveau, als op het niveau van een ziekenhuis. Advies van Veillard is om het sturen op prestaties nauw aan te sluiten op de manier waarop de zorg wordt gemanaged. Ook stelt hij dat er goede hulpmiddelen moeten komen waarmee managers en politici het sturen op prestatie kunnen gebruiken.
Jeremy Veillard promoveerde op 21 februari 2012 aan de UvA op zijn proefschrift 'Performance Management in Health Systems and Services'.

De belangrijkste conclusies van Veillard in zijn proefschrift:

  • Performance management (sturen op prestaties) vereist conceptuele duidelijkheid, een solide wetenschappelijke basis en ondersteunende instrumenten en processen die aansluiten op de informatiebehoefte van beleidsmakers en managers.
  • Zorgsysteem Stewardship is een veelbelovende weg voor nationale ministeries van gezondheidszorg om betere zorgsysteem uitkomsten te bereiken en performance management is een geschikte manier om Stewardship in de praktijk te implementeren.
  • Context is van groot belang wanneer de implementatie van zorgsysteem Stewardship en performance management benaderingen overwogen worden.
  • Het selecteren van indicatoren voor performance management moet op een solide wetenschappelijke basis gebeuren en zowel inhoudsdeskundigen als gebruikers van de informatie moeten erbij betrokken zijn.
  • Ondanks de methodologische uitdagingen kan de waarde van internationale prestatievergelijkingen van de gezondheidszorg worden verhoogd wanneer deze meer gericht zijn op wederzijds leren en prestatieverbetering.
  • Het verbinden van gezondheidszorg systeemstrategie, prestatiemeting, de allocatie van middelen en verantwoordelijkheid heeft een belangrijke doorwerking in het bereiken van betere zorguitkomsten.
  • Het is van belang om performance management te verankeren in beleidsfuncties en operationele activiteiten.
  • Het kan misleidend zijn om prestatie indicatoren te gebruiken voor het afleggen van verantwoording wanneer op zich correcte variabelen niet gecorrigeerd zijn voor verschillen in achterliggende risico’s (risk-adjustment).
  • Internationale projecten rond het meten van de prestaties van ziekenhuizen dienen bij hun ontwerp, ontwikkeling en implementatie rekening te houden met verschillen in plaatselijke context, leiderschap en ziekenhuisprocessen.

 

Bron: Universiteit van Amsterdam


Terug