Print pagina

Zorg in een keten kan beter met nieuw model


20 januari 2012

Coördinatoren denken vaak in een andere fase te zijn
Beleidsmakers en verzekeraars

Met de groeiende vraag naar zorg is de wijze van organisatie van de ketenzorg een actueel vraagstuk. Ketenzorg is het samenwerken van meerdere zorgprofessionals en organisaties om de zorg voor een bepaalde cliëntgroep in samenhang te organiseren. De implementatie van ketenzorg is complex en hier was tot nu toe geen alomvattend model voor beschikbaar. Mirella Minkman levert zo’n model met haar proefschrift ‘Developing integrated care. Towards a development model for integrated care’. Zij promoveerde 19 januari 2012 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Ondanks de vele ketenprojecten en programma’s die er zijn, is het bijzonder dat er voor het gerichter implementeren of ontwikkelen van ketenzorg geen generiek ‘handvat’ of model beschikbaar was. Ook over de ontwikkeling van zorgketens in de tijd is beperkt kennis voorhanden. Het proefschrift van Minkman omvat dit thema en resulteert onder andere in het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OmK). Het blijkt een welkome aanvulling in de (internationale) praktijk voor ketenzorg.

Coördinatoren denken vaak in een andere fase te zijn
Het OmK is een nieuw kwaliteits- of managementmodel voor ketens. Het bestaat uit bijna negentig elementen geordend in clusters die aangeven waar het bij ketenzorg om draait. Uit het onderzoek van Minkman blijkt dat de ontwikkeling van ketens in de zorg uit vier fasen bestaat: de initiatief- en ontwerpfase, de experiment- en uitvoeringsfase, de monitorings- en uitbouwfase en de transformatie- en consolidatiefase.
Deze vier fasen blijken herkenbaar te zijn en voor te komen in de praktijk. Hoe anders een keten soms ook kan lijken, de werkzame ingrediënten voor bijvoorbeeld een dementieketen en een diabetesketen komen overeen. Maar ook blijkt dat ketencoördinatoren vaak denken in een andere ontwikkelingsfase te zijn dan de keten is.
Top

Beleidsmakers en verzekeraars
Voor werkers in de zorg kan het zinvol zijn om het OmK te gebruiken als spiegel voor de eigen keten en als zelfevaluatie-instrument. Zo wordt duidelijk waar de keten staat, welke verbeterpunten er zijn en in welke fase van ontwikkeling de keten is. Voor beleidsmakers en verzekeraars biedt de studie aanknopingspunten om ketenzorg gericht verder te stimuleren.
Top

Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam


Terug