Print pagina

Zeven kenmerken van opmerkelijke bedrijven


3 januari 2012

Is uw bedrijf opmerkelijk? Of: is uw onderneming het opmerken waard? Mensen praten niet over gemiddelde dingen, dingen die wel oké of zo-zo zijn, maar over zaken die geweldig, buitengewoon en briljant zijn. Ze praten ook over zaken die vreselijk, rampzalig en teleurstellend, of opmerkelijk slecht zijn. Dit artikel gaat over bedrijven die ‘opmerkelijk goed´zijn. Zeven onderscheidende kenmerken van opmerkelijke bedrijven.

1. Ze hebben visie    5. Ze gaan de dialoog aan 
2. Ze houden de touwtjes in handen     6. Ze creëren een kenmerkende cultuur
3. Ze zijn écht anders   7. Ze rusten niet op hun lauweren
4. Ze bieden ervaring    


1. Ze hebben visie
Opmerkelijke bedrijven weten waar ze heen willen. Al hun medewerkers weten dat ook. Ze hebben een duidelijke visie die niet alleen de werknemers maar ook de klanten inspireert, betrekt en motiveert. Die visie bestaat niet uit een mooi luchtkasteel maar uit een tastbaar beeld van de toekomst dat focus, richting, passie en betrokkenheid creëert. Deze bedrijven dragen hun visie bovendien proactief uit, zorgen dat iedere medewerker zijn rol hierin begrijpt. Zo verzekeren ze zich ervan dat er op ieder niveau in de organisatie betrokken, gepassioneerde en productieve mensen werken.
Top

2. Ze houden de touwtjes in handen
In deze snel veranderende wereld is controle krijgen en houden essentieel. In opmerkelijke organisaties zorgen de leidinggevenden ervoor dat iedereen de informatie krijgt die hij/zij nodig heeft, op het moment waarop die nodig is en op een dusdanige manier dat die volkomen te begrijpen is. Er is duidelijk wat er bereikt moet worden, er is ruimte voor feedback (zowel van werknemers als van klanten) en er wordt daadwerkelijk iets gedaan met deze feedback om de prestaties te verbeteren.
Top

3. Ze zijn écht anders
Opmerkelijke bedrijven combineren hun producten, diensten, capaciteiten, methodes en procedures dusdanig dat ze volledig anders dan de concurrentie zijn. Daar komt bij dat klanten daadwerkelijk willen betalen voor dit verschil, als het goed is zelfs meer dan ze willen betalen voor producten en diensten van de concurrentie (Apple is hier een perfect voorbeeld van). Zo’n verschil ontstaat natuurlijk niet zomaar. Vaak is het een gevolg van het loslaten van regels, dingen doen die de concurrentie niet kan of wil doen. Het allergrootste voordeel van dergelijke opmerkelijke verschillen bieden, is dat hier over gepraat wordt en dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van mond-tot-mond reclame.
Top

4. Ze bieden ervaring
Opmerkelijke ondernemingen betrekken iedereen bij hun streven naar tevreden en zelfs toegewijde klanten die maar al te graag terugkomen en anderen vertellen over hun ervaringen. Dit begint met gemak: zorg dat het eenvoudig is zaken met u te doen. Het betekent tevens consistentie en zorgt dat iedereen in de onderneming continu bezig is met de klant en het verbeteren van diens ervaring. Niet alleen wordt er tegemoet gekomen aan de verwachtingen van klanten, deze worden standaard overtroffen. Natuurlijk worden de verwachtingen hierdoor steeds hoger, maar opmerkelijke bedrijven zetten alles op alles om die lat steeds hoger te leggen en klanten een steeds betere ervaring te bieden. Ze doen hun best om te zorgen dat klanten zich gewaardeerd voelen, ze bouwen aan een merk dat ergens voor staat en alles wat ze doen staat in het teken van die inspanning.
Top

5. Ze gaan de dialoog aan
Opmerkelijke ondernemingen erkennen dat het optimaliseren van relaties niet lukt met eenrichtingsverkeer. Ze weten ook maar al te goed dat klanten betrokken moeten worden, en dus gaan ze de dialoog aan, op persoonlijk en professioneel niveau, steeds specifiek gericht op die ene klant. Dit kan in de vorm van toegevoegde waarde bieden, kennisdeling, educatie, interactie en innovatie. De achterliggende gedachte: hoe persoonlijker de relatie, hoe moeilijker het wordt voor de concurrent om een ingang te vinden.
Top

6. Ze creëren een kenmerkende cultuur
Opmerkelijke ondernemingen leveren consequent. Hun cultuur is bijna tastbaar en klanten ervaren die cultuur door simpelweg te praten en te communiceren met de werknemers, of dat nu per e-mail, telefoon of persoonlijk contact is. Deze cultuur creëert een daadwerkelijk concurrentievoordeel en bekrachtigt dat eerder genoemde verschil dat de onderneming maakt. Iedereen binnen de organisatie snapt de cultuur, weet wat er in dat kader van hem of haar verwacht wordt en gedraagt zich in overeenstemming met deze cultuur. Alle processen en werkprocessen zijn ontwikkeld om deze cultuur te versterken en te ondersteunen. Werknemers wordt aangemoedigd de cultuur uit te dragen en krijgen daar ook de middelen voor. Bovendien worden ze ervoor beloond. Dit houdt tevens in dat opmerkelijke organisaties al bij de werving en selectie rekening houden met de cultuur en die mensen aannemen die hierin passen en niet bang zijn mensen te ontslaan die er niet (meer) in passen.
Top

7. Ze rusten niet op hun lauweren
Opmerkelijke organisaties realiseren zich dat het een continu proces is om ‘opmerkelijk’ te blijven. Ze weten dat stilstand onherroepelijk achteruitgang betekent en dat ze hun verschillen steeds moeten blijven ontwikkelen en bijstellen. Ze houden continu bij of hun werkwijze en prestaties nog overeenkomen met hun doelen en doelstellingen. Ze blijven innoveren en zichzelf verbeteren. Ze blijven communiceren en motiveren.
Top

Bron: Briskmagazine.nl


Terug