Print pagina

Helder communiceren levert concurrentievoordeel


Slechte prestaties zijn besmettelijk
Heldere strategie vergroot betrokkenheid
Werknemersprogramma op maat


Helder communiceren over de strategie en doelen van de organisatie vergroot de betrokkenheid van werknemers. Betrokkenheid gaat gepaard met een hogere inzet en meer inzicht in hoe je zelf een positieve bijdrage kunt leveren aan de organisatiedoelen. En vervolgens biedt dit de hoogste kans op een beter bedrijfsresultaat en concurrentievoordeel. Zwakke schakel blijft: het motiveren en stimuleren van de zwakke presteerders. Dit is de conclusie uit twee grootschalige onderzoeken door adviesbureau Watson Wyatt onder medewerkers van middelgrote en grote organisaties in de particuliere sector. De studies maken deel uit van een doorlopende reeks van wereldwijd onderzoek naar werknemerattitudes.
Top

Slechte prestaties zijn besmettelijk
Managers zijn prima in staat om leiding te geven aan goed functionerende werknemers, maar minder deskundig als het gaat om de minder presterende groep. Volgens Watson Wyatt laat vooral het motiveren en stimuleren van deze groep te wensen over. De beste methode om prestaties te verbeteren, is de manager te helpen bij zijn taak de minder presterende werknemers beter te laten functioneren. Maar uit de studie, uitgevoerd onder 5500 werknemers van 175 ondernemingen verspreid over Europa, blijkt dat maar weinig werkgevers hiertoe in staat zijn.
In vergelijking met de minder goede presteerders blijkt dat van de 'top' presteerders 66% eerder geneigd is om te zeggen dat hun directe baas het goed doet op het gebied van communicatie over prestaties en doelen. Van de mensen die slecht presteren is er maar een derde die zegt dat hun manager goed communiceert over wat hij/zij verwacht op het gebied van financiële en zakelijke doelstellingen en over hoe individuele inzet daaraan bij kan dragen. Bovendien vindt minder dan 30 procent van deze groep dat hun baas in staat is om organisatorische of individuele prestaties te koppelen aan beloningen. Werknemers presteren beter als de organisatiedoelen glashelder zijn en als ze inzien wat zij zelf aan die doelen kunnen bijdragen.
Top

Heldere strategie vergroot betrokkenheid
Van vitaal belang voor de organisatie, en speciaal voor de zwakkere werknemers, is daarom het stellen van duidelijke doelen en een heldere communicatie over prestatiemanagement. Uit een ander onderzoek van Watson Wyatt onder bijna 14.000 Europese werknemers blijkt dat bedrijven met een duidelijke strategische richting vaak zeer betrokken werknemers hebben. Deze betrokkenheid uit zich door een hoge inzet en een duidelijke visie over hoe ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de organisatie. Uit het onderzoek blijkt ook dat zeer betrokken werknemers werken bij bedrijven met superieure financiële prestaties. Naast een heldere strategie als motor voor het waarborgen van betrokken medewerkers, noemen de onderzoekers ook een goede communicatie tussen leidinggevenden en werknemers, aandacht voor klantgerichtheid, prestatiemanagement en een goed beloningssysteem. Bedrijven met een hoge score op deze punten wekken vertrouwen in de onderneming en haar management en creëren een positieve omgeving waar medewerkers hetzelfde doel nastreven.
Top

Werknemersprogramma op maat
Maar hoe houdt je nu de meest gemotiveerde, waardevolle mensen vast? Volgens Watson Wyatt kan dat met op maat ontwikkelde werknemersprogramma’s, gebaseerd op het type werknemer. Het onderzoeksrapport van Watson Wyatt maakt onderscheid tussen vijf types, bepaald door de mate van inzet en inzicht in de eigen bijdrage aan de organisatie (zie hieronder). Per categorie dient een programma op maat te worden aangeboden om inzicht in de organisatiedoelen en betrokkenheid bij het behalen van die doelen te optimaliseren. Uitvoering van goede werknemersprogramma’s verhoogt het bedrijfsresultaat en dat levert uiteraard concurrentievoordeel op. Je zou het kunnen benoemen als situationeel prestatiemanagement.

 

 

 

Typering

Percentage medewerkers
in onderzoek

 

Score voor inzet

 

Score voor inzicht

1.

Value creators

13%

hoog

hoog

2.

Core contributors

51%

gemiddeld
tot hoog

gemiddeld

3.

Aligned sceptics

12%

laag

gemiddeld
tot hoog

4.

Lost believers

12%

gemiddeld
tot hoog

laag

5.

Disengaged

12%

laag

laag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top


Bronnen:
Managers underperform when managing underperformers
Strategic direction = engaged employees = competitive advantage


Terug