Print pagina

Acht trending topics in het werk van kwaliteitsprofessionals wereldwijd - TQ©


4 januari 2012

De uitkomst van de ‘2011 ASQ Future of Quality Study’ heeft een grote impact op de kwaliteitswereld. Kwaliteitsprofessionals uit de hele wereld zijn het erover eens dat ze op de hoogte moeten zijn van de trending topics uit de studie. ASQ, de internationale organisatie voor kwaliteitsprofessionals, voert sinds 1996 het driejaarlijkse onderzoek ‘Future of Quality Study’ uit. In 2011 zijn 150 deelnemers uit 33 landen geïnterviewd, wat resulteerde in acht onderwerpen die van invloed zijn op de toekomst van kwaliteit. TQC maakte voor u een samenvatting.

1. Mondiale verantwoordelijkheid   5. Beroepsbevolking van de toekomst
2. Inzicht in klantbehoefte   6. Vergrijzing
3. Internationalisering   7. Kwaliteit in de 21ste eeuw
4. Hoog tempo van veranderingen     8. Innovatie


1.    Mondiale verantwoordelijkheid
Iedere organisatie moet zich bewust zijn van de internationale impact van zijn lokale beslissingen. Organisaties moeten zich realiseren dat, als we nog meer eisen van de energiebronnen van onze aarde, verspilling steeds minder wordt geaccepteerd. Mondiale verantwoordelijkheid gaat verder dan sociale verantwoordelijkheid.
Top

2.    Inzicht in klantbehoefte
Aankoopbeslissingen zijn niet meer gebaseerd op het assortiment van lokale winkels, maar op het aanbod van internet en het delen van informatie via twitter en facebook. Productinformatie is een muisklik van ons verwijderd. Om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van de moderne klant, zullen organisaties niet alleen sneller en adequater moeten reageren, maar ook beter anticiperen en flexibiliteit tonen. Daar komt bij dat providers de voorkeuren van internetklanten opslaan.
Top

3.    Internationalisering
Terwijl in 1996 het begrip internationalisering nog betrekking had op de kans voor organisaties om door te breken op de internationale markt, heeft het nu een negatieve betekenis gekregen: het groeiende aantal concurrenten en arbeid in lagelonenlanden. Daarom wordt internationalisering steeds complexer en lopen organisaties steeds meer risico, maar het is een realiteit waarmee ze moeten leren dealen.
Top

4.    Hoog tempo van veranderingen
De snel ontwikkelende technologie zorgt voor een hoog tempo van veranderingen. Het biedt oneindig veel kansen, maar ook veel bedreigingen. Een risico is dat mensen geen kans krijgen om zich aan te passen aan de technologische vooruitgang. Door het hoge tempo van technologische vooruitgang liggen de oplossingen voor wereldvraagstukken als het energieprobleem, HIV, milieuvervuiling en kanker, dichterbij dan we denken. Organisaties moeten zich bewust zijn van de valkuilen: productcycli worden steeds korter en nieuwe bedrijven komen en gaan. Des te meer reden om (nieuwe) producten als eerste op de markt te brengen en te anticiperen op de klantbehoefte.
Top

5.    Beroepsbevolking van de toekomst
De hiervoor beschreven veranderingen breiden zich uit naar de beroepsbevolking. De definities van ‘werk’ veranderen – zowel voor onze werkplek als hoe we onze vaardigheden actueel en op peil houden. Uit de ASQ Future of Quality Study blijkt dat het aantal banen binnenkort het aantal beschikbare mensen overschrijdt. De concurrentie tussen talenten zal toenemen en samen met de technologische vooruitgang zal dit van invloed zijn op hoe en waar arbeid wordt verricht.
De technologische vooruitgang gaat ook onderwijs en training beïnvloeden. Het up to date blijven van de laatste trends en ontwikkelingen wordt een must, wat een grotere investering in tijd en geld zal vragen aan organisaties. Net zo belangrijk wordt het om verworven kennis te gebruiken voor het opbouwen van nieuwe kennis. Gevolg is dat organisaties meer nadruk zullen leggen op certificeringen, die op hun beurt aangepast worden naargelang de eisen die organisaties hebben ten aanzien van de competenties van hun werknemers.
Top

6.    Vergrijzing
Het feit dat de mensen steeds ouder worden heeft een keerzijde: hogere kosten in de gezondheidszorg en welzijnsprogramma’s. Maar het heeft ook voordelen. Demografen voorspellen dat in 2015 de meerderheid van de bevolking boven de 65 is. Resultaat is een groeiende markt voor organisaties die zich richten op de leefstijl van ouderen.
Top

7.    Kwaliteit in de 21ste eeuw
Terwijl in het verleden kwaliteitszorg zich richtte op de kwaliteit van producten en dienstverlening, is het nu meer gericht op de kwaliteit van het management en van de gehele onderneming. Deze holistische benadering is een must, omdat kwaliteit zich beweegt richting het niveau van bijna perfectie als minimum niveau waarop een organisatie mee kan concurreren in een open markt. Daar komt bij dat de opinie van de consument niet meer alleen wordt bepaald door de productkwaliteit, maar ook door de beleving van de organisatie als geheel. Deze verandering vergt meer competenties van kwaliteitsprofessionals. In het verleden kwam kwaliteit uit handen van de ambachtsman, ging over naar massaproductie in fabrieken en uiteindelijk via supply chains naar organisatieketens en -netwerken. ASQ verwacht dat om deze reden kwaliteit ook snel van toepassing zal zijn op maatschappelijke problemen. Kwaliteit slaat hiermee nieuwe wegen in.
Top

8.    Innovatie
Alle geïnterviewde organisaties zijn ervan overtuigd dat innovatie een voorwaarde is om te overleven. In het rapport van de ‘2011 ASQ Future of Quality Study’ staat: “Als innoveren een bedrijf in staat stelt om te anticiperen op de klantbehoefte en om de gewenste producten en diensten in de markt te zetten, dan is innovatie de brandstof voor groei in de veranderende wereld van vandaag, en nog meer in die van morgen.”
Maar er zijn volgens ASQ nog veel vragen onbeantwoord, zoals: verschilt innovatie van 'R&D' of van 'verbeteren' en zo ja, hoe? Stimuleren organisaties innovatie? Innovatie heeft wat dat betreft nog een weg te gaan.
Top

Bron: ASQ


Terug