Print pagina

Trends en succesfactoren van Business Process Excellence - TQ©


13 december 2011

Lean en Six Sigma zullen een sleutelrol blijven spelen

De bedrijven die zich in 2012 zullen onderscheiden, zijn de bedrijven die focussen op een verbetering van hun klantgerichtheid en de waardering door de klant – zelfs bij aanhoudend slechte condities. Het tegengestelde geldt voor bedrijven die zich richten op negatieve doelen zoals kostprijsverlaging: die bedrijven worden geassocieerd met niet-succesvolle verbeterprogramma’s. De druk op de prijzen en de onzekere markt zullen bijdragen aan het groeiende aantal korte projecten voor procesverbetering (tot 90 dagen) en een herziening van de tools en technieken voor procesverbetering. Dat staat in het rapport “Business Process Excellence: Trends & Success Factors 2012” van PEX Process Excellence Network, het resultaat van een online onderzoek onder 700 deelnemers.

De laatste twee decennia hebben bedrijven een scala aan processen omarmd voor kwaliteitsverbetering: Total Quality Management, Business Process Reengineering, Lean, Six Sigma, Business Process Management, Business Performance Improvement, etcetera.
Wat deze methodes gemeen hebben is de focus op processen – een activiteit waarmee iets zichtbaar of onzichtbaar getransformeerd wordt in iets anders. Proces Excellence wordt sterk beïnvloed door de wereldwijde onzekerheid over de economie. Reden waarom PEX Network een onderzoek deed naar de trends van Process Excellence voor 2012, met de volgende vragen als uitgangspunt:
•    Wat is de impact van de recente onzekere economie op procesverbetering?
•    Wat zijn de trends voor de uitvoering van procesverbetering in termen van benadering, focus en toolset?
•    Wat maakt sommige programma’s succesvoller dan andere?

Lean en Six Sigma zullen een sleutelrol blijven spelen
De meeste aandacht gaat bij procesverbetering uit naar de traditionele primaire processen. Maar er gaat ook steeds meer aandacht uit naar klantenservice, financiën, R&D en HRM. De verantwoordelijkheid voor procesverbetering ligt voornamelijk op het bord van productie- en kwaliteitsafdelingen en in heel beperkte mate bij ICT-afdelingen.
Tools en methoden als Lean en Six Sigma of een combinatie worden het meest ingezet. Het gebruik van Balanced ScoreCards en Business Process Management PM en Business Process Re-engineering blijft daarbij achter.

Er is geen magische formule voor Business Excellence en de kansen wisselen van bedrijf tot bedrijf, en van industrie tot industrie. “A company doesn’t go through this idea of operational excellence or quality or TQM or Six Sigma in any sort of set way,” zegt Brent Harder, Hoofd Operational Excellence van de bank Credit Suisse. “It happens differently for every organization and every business unit. “
In welke fase van procesverbetering je ook bent – of je een starter bent of al 10 jaar bezig – Lean en Six Sigma zullen een sleutelrol blijven spelen, gekoppeld aan de groeiende beschikbaarheid van technologie. Technologie die de samenwerking tussen werknemers, de transparantie van processen en de kansen voor automatisering vergroot.
Top

Bron: PEX Process Excellence Network


Terug