Print pagina

Beter managementmodel voor controle van inkooprisico’s


17 november 2011

Probleemleveranciers

Het monitoren van inkooprisico’s blijkt van significant belang te zijn voor de prestaties van risicomanagement bij bedrijven. Dat toonde onderzoekster Petra Hoffmann aan tijdens haar promotieonderzoek aan de Universiteit Twente. Ze ontwikkelde het managementmodel ‘Supply risk management system’ dat meer dan 50% van de prestaties in het beheersen van inkooprisico’s bij bedrijven verklaart. Dit is 17% meer dan eerdere onderzoeken uitwezen. Hoffmann promoveerde op 3 november 2011 op haar proefschrift met als titel: “Innovative supply risk management - The development of a comprehensive supply management system”.

Door onder andere toenemende uitbesteding en globalisering worden relaties met leveranciers de laatste jaren steeds kwetsbaarder. Bedrijven zijn steeds meer afhankelijk van toeleveranciers voor het behalen van concurrentievoordeel. Ter voorkoming van negatieve effecten op de operationele en financiële prestaties van bedrijven, als gevolg van het slecht presteren van toeleveranciers, is goed risicomanagement in de relatie met deze leveranciers essentieel. Het ontwikkelde model helpt hierbij.

Probleemleveranciers
Het model brengt een aantal inkooprisico’s in kaart op de volgende vier terreinen: omgevingsrisico’s, financiële risico’s, operationele risico’s, en strategische risico’s. In een goed ontwikkeld proces onderkent het hele bedrijf inkooprisico’s en wordt hier op gemanaged. Bijvoorbeeld door het frequent instellen van risicobeoordelingen voor individuele leveranciers en een verdiepte analyse van probleemleveranciers.

Ondanks de recente wetenschappelijke aandacht voor risicomanagement in de inkoop, is het bruikbare onderzoek tot nog toe tamelijk summier. Veel inkooponderzoek richt zich slechts op één of enkele fasen van het risicomanagement proces, zoals risico-identificatie of risico-evaluatie, terwijl andere fasen zoals het monitoren van inkooprisico’s grotendeels genegeerd worden. De meer complete modellen zijn over het algemeen conceptueel van aard en niet empirisch getoetst. Ook de effectiviteit is nauwelijks onderzocht: de link met bedrijfsprestaties wordt nog maar weinig gelegd. In het onderzoek van Petra Hoffmann zijn factoren geïdentificeerd, die invloed hebben op de performance van het inkoop-risicomanagement. Ook heeft ze een uitgebreid inkoop-risicomanagementsysteem ontworpen en getoetst.

U kunt het proefschrift bestellen, direct bij Petra Hoffmann of bij de Duitse uitgever BME.

Bron: Universiteit Twente


Terug