Print pagina

Werkgevers weten niet wat hun werknemers echt belangrijk vinden


Wat trekt werknemers?
Waarom verlaten werknemers het bedrijf?

Er is een groot verschil tussen wat leidinggevenden en werknemers aangeven als redenen waarom werknemers een baan accepteren dan wel opzeggen. Dat blijkt uit een Europese studie van het toonaangevende adviesbureau Watson Wyatt. Uit het Watson Wyatt's Strategic Rewards rapport (december 2007) blijkt dat veel Europese managers denken dat mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling, hun reputatie en het basissalaris de belangrijkste redenen zijn om een baan te accepteren. Maar de werknemers zelf noemen als argumenten de aard van het werk, de werkzekerheid en het salaris. En als het gaat om de overwegingen waarom ze vertrekken, blijken werkgevers er ook anders over te denken. Werkgevers denken het personeel aan zich te kunnen binden door het bieden van mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling, promotiekansen en een goed salaris. Maar ze vergeten een belangrijke kwestie: toenemende stress, door werknemers de meest genoemde reden voor vertrek. Betekent dit dat bedrijven te veel nadruk leggen op de lange termijn carrièreplanning? Volgens de onderzoekers is dat niet het geval: loopbaanontwikkeling en promotiekansen staan bij veel werknemers nog steeds hoog in het vaandel. Maar werkgevers zouden hun aandacht meer moeten richten op de directe behoeften: de aard van het huidige werk en de interne en externe druk die van invloed zijn op de ervaringen op het werk, zoals werkdruk, stress en woon-werkafstand.
De Europese studie vond plaats bij 175 bedrijven in Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De resultaten ervan komen in grote lijn overeen met die van vergelijkbare studies in Noord-Amerika en Azië.
Top

Wat trekt werknemers?
Bij de onderzochte bedrijven vindt 55% van de werkgevers dat de geboden mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling bepalend zijn voor werknemers bij het accepteren van een baan bij het bedrijf, terwijl dat in de top vijf van redenen voor werknemers niet eens voorkomt. Werknemers vinden de aard en de inhoud van het werk veel belangrijker. En bij werkgevers vindt meer dan de helft dat de reputatie van het bedrijf bepalend is, terwijl dit voor nog geen kwart van de werknemers geldt.
In onderstaande ranglijst ziet u de meest gegeven redenen waarom Europese werknemers overwegen bij een organisatie te gaan werken in de ogen van werkgevers en werknemers (het percentage geeft aan hoeveel procent van de Europese werkgevers/-nemers dit punt in de top 3 overwegingen heeft staan):

Rang

Werkgevers

Werknemers

1

Mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling (55%)

Aard van het werk (49%)

2

Reputatie bedrijf (51%)

Zekerheid baan (34%)

3

Salaris (43%)

Salaris (30%)

4

Bedrijfscultuur (33%)

Woon-werkafstand (29%)

5

Top

Aard van het werk (23%)

Reputatie bedrijf (24%)

Waarom verlaten werknemers het bedrijf?
Nog groter is de kloof tussen medewerkers en werkgevers als het gaat over de belangrijkste redenen van vertrek. Bijna de helft van de werkgevers denkt dat een belangrijke reden van vertrek de geboden loopbaanmogelijkheden en promotiekansen zijn, terwijl de medewerkers zelf het stressniveau en het salaris als de belangrijkste factoren opgeven. Eerdere onderzoeken (denk o.a. aan Herzberg, 1975) hebben aangetoond dat er een communicatiekloof is tussen werkgevers / leidinggevenden en werknemers / medewerkers. In dat opzicht maken de recente onderzoeken duidelijk dat er voor managers nog steeds een taak is weggelegd om zich te bekwamen in het begrijpen van de daadwerkelijke motieven van medewerkers om zich aan hun organisatie te verbinden. Anders is de kans van slagen om de eigen organisatie aantrekkelijker te maken wel erg laag. Door de vergrijzing en grote vraag naar arbeidskrachten is het aantrekken en behouden van geschikt personeel op dit moment juist wezenlijk. In onderstaande ranglijst ziet u de meest gegeven redenen waarom Europese werknemers overwegen hun organisatie te verlaten in de ogen van werkgevers en werknemers (het percentage geeft aan hoeveel procent van de Europese werkgevers/-nemers dit punt in de top 3 overwegingen heeft staan):

Rang

Werkgevers

Werknemers

1

Mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling (49%)

Stressniveau (35%)

2

Promotiekansen (48%)

Salaris (34%)

3

Salaris (43%)

Promotiekansen (27%)

4

Relatie met de manager (31%)

Loopbaanontwikkeling (25%)

5

Balans tussen werk en privé (28%)

Balans tussen werk en privé (20%)

Top

Bron: Watson Wyatt


Terug