Print pagina

Leren in netwerk van bedrijven, universiteiten en overheid maakt economie sterker


24 oktober 2011

Lerende organisaties
Lerende netwerken

Organisaties die het leren onderdeel maken van hun strategie, zullen daar zelf beter van worden. Maar daar blijft het niet bij. Voor de economische ontwikkeling van steden en regio's is het cruciaal om te leren in de gehele waardeketen en in het netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstituten. Dat stelt prof. dr. Marjolein Caniëls, hoogleraar Organizational Learning bij de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit in haar oratie, getiteld 'Lerende organisaties in de kenniseconomie'.

Lerende organisaties
Innovatie en aanhoudende interne leerprocessen worden steeds belangrijker voor de concurrentiepositie van organisaties. Alleen die organisaties die adequaat reageren op marktontwikkelingen, en flexibel en innovatief zijn, zullen excelleren en overleven. Dergelijke organisaties creëren niet alleen de voorwaarden voor leven lang leren en continue verbetering voor hun medewerkers, maar cultiveren ook een organisatiecultuur en structuur waarin leven lang leren, continue verbetering en innovatie centraal staan. Maak leren dus onderdeel van je strategie, zegt Caniëls.

Lerende netwerken
Volgens Caniëls kan leren en continu verbeteren op meer manieren dan je denkt, en niet alleen binnen de eigen organisatie. Leren vindt ook plaats met andere organisaties in de keten. Een waardeketen kan worden gezien als een lerende organisatie. Onderlinge leerprocessen tussen ketenpartners zijn de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de keten en leiden tot succesvolle innovaties. Niet alleen de organisatie zelf, maar de gehele waardeketen is bepalend voor de concurrentiekracht. Leren vindt tevens plaats met universiteiten en overheidsinstituten binnen en buiten de regio. Door te leren in een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstituten wordt ook de regio economisch sterker, aldus Caniëls.

Bron: Open Universiteit


Terug