Print pagina

Bedrijfskundige benadering verbetert doorstroming spoedeisende hulp


15 oktober 2011

14 procent efficiëntere zorg
Toekomstbestendig

Met een meer bedrijfskundige benadering kun je de doorstroming op de Spoedeisende Hulp van ziekenhuizen sterk verbeteren. Toepassen van de principes van lean thinking maakt deze afdelingen efficiënter, met behoud van kwaliteit. De verblijftijd van patiënten op deze afdeling daalde met gemiddeld 14 procent. Belangrijkste redenen voor succes: een grotere verantwoordelijkheid voor verpleegkundigen en het samenwerken van artsen, verpleegkundigen en ziekenhuismanagers aan de verbeterprojecten. Dit toonde technisch bedrijfskundige Remco Rosmulder aan in zijn proefschrift ‘Improving healthcare delivery with lean thinking: action research in an emergency department’ (promotie 13 oktober 2011, Universiteit Twente).

De gezondheidszorg staat voor de uitdaging om met minder mensen en middelen, meer en betere zorg te verlenen. Deze druk is momenteel goed voelbaar op Spoedeisende Hulp (SEH) afdelingen. Er zijn namelijk vergevorderde plannen om een aanzienlijk deel van deze afdelingen te sluiten. Rosmulder paste in zijn onderzoek op een nieuwe wijze industriële verbeterconcepten toe op de SEH van het AMC te Amsterdam.
Hij nodigde artsen, verpleegkundigen en managers uit om samen met behulp van lean thinking principes naar de patiëntenzorg op de eigen afdeling te kijken. Het idee achter lean thinking is om alleen de relevante activiteiten van een productieproces te behouden en deze zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Vervolgens voerden de betrokkenen verbeterprojecten uit, waarin ze onder begeleiding nieuwe werkwijzen uitprobeerden in de praktijk.

14 procent efficiëntere zorg
Eén van de vijf projecten die Rosmulder uitvoerde, laat bijvoorbeeld zien dat je met een nieuw protocol voor de intake van patiënten de verblijftijd op de SEH met gemiddeld 14 procent kan laten dalen. Bij dit project kregen verpleegkundigen meer verantwoordelijkheden en werd dus de gebruikelijke taakverdeling tussen artsen en verpleegkundigen doorbroken.

Toekomstbestendig
Volgens Rosmulder is de belangrijkste reden van het succes van de benadering dat artsen, verpleegkundigen en ziekenhuismanagers samenwerken bij de verbetering van de zorgverlening. Hierbij bleek het lean thinking perspectief een geschikte methode om de betrokkenen op een eenduidige manier met elkaar over de problematiek te laten praten. Rosmulder: "Bij goede toepassing is lean thinking een geschikte methode om de zorg toekomstbestendig te maken."

De jarenlange samenwerking tussen wetenschappers en praktijkbeoefenaars leidde tot een beter inzicht in de patiëntenstromen op de SEH. Het AMC Amsterdam is enthousiast over de resultaten en gebruikt momenteel de nieuw verworven inzichten bij het ontwerpen van een nieuwe SEH-afdeling.

Bron: Universiteit Twente


Terug