Print pagina

Het geheim van succesvolle verbeterteams


30 juni 2011

Vijf bedrijfsteams die excelleren in continue procesverbetering bleken vrij goed te scoren op sociaal gedrag, maar toch minder dan je zou verwachten. De hypothese is nu, dat de menselijke interactie in een verbeterteam weliswaar een minimum niveau moet hebben, maar de flexibiliteit en gezelligheid moet ook weer niet te groot zijn, aldus onderzoekster Desirée van Dun.

In het algemeen hebben teams meer kans om goed te functioneren als ze hoog scoren op de volgende aspecten:
•    Team leren: het team verzamelt en verwerkt gegevens om het eigen gedrag te verbeteren.
•    Informatie delen: het team deelt (stuur)gegevens waardoor het werk beter wordt gecoördineerd.
•    Conflict beheersing: het team lost zelf eventuele conflicten op.
•    Flexibiliteit (adaptability): het team kan zich gemakkelijk aanpassen aan nieuwe omstandigheden.
•    Elkaar helpen (backup behaviour): teamleden houden elkaars prestaties in het oog, geven feedback, hulp, en vervangen elkaar indien nodig.

Van Dun onderzocht of deze aspecten ook kenmerkend waren voor haar vijf excellent functionerende verbeterteams. ‘Daartoe heb ik een week meegelopen met elk team, en alle leden daarvan vragenlijsten laten invullen. Bovendien werd elk team twee dagen lang gevolgd met een videocamera. Verder maakte ik uitgebreid notities over “kritieke voorvallen”.’

Voorafgaand aan de video-opnamen werd eerst uitgelegd waar de camera voor diende, en er werd ook een dag proefgedraaid. ‘Hierna gaven de teamleden zelf aan dat hun gedrag niet meer werd beïnvloed door het feit dat er opnamen werden gemaakt.’

Met name op de aspecten adaptability, backup behaviour, maar ook op het gebied van gezelligheid (social talk) bleken de verbeterteams vrij goed te scoren. ‘Gangbare kenmerken van succesvolle teams zijn dus aanwezig, maar toch zijn de scores minder hoog dan gewoonlijk. Dat blijkt niet alleen uit mijn statistische analyse, de teamleden geven zelf ook aan dat ze niet echt excelleren qua sociaal gedrag.’

Het lijkt er dus op dat zeer productieve verbeterteams niet perfect zijn op dat gebied. ‘Hoewel mijn onderzoeksgroep maar uit vijf teams bestond denk ik niet dat dit toevallig is. Een beetje frictie en onrust doet een “lean team” kennelijk geen kwaad, want dit stimuleert het nadenken over verbeteren. Sterker nog: té veel gezelligheid en backup gedrag zou weleens strijdig kunnen zijn met een cultuur van continu verbeteren. Social talk leidt immers af van het ware doel: het werk steeds beter doen, en backup gedrag leidt tot het verhullen van problemen waardoor de grondoorzaak daarvan niet wordt opgelost. Brandjes blussen en voor elkaar in de bres springen, bijvoorbeeld omdat iemand overbelast is met werk, is strijdig met de Lean filosofie.’

Te weinig sociaal gedrag is overigens ook niet goed. ‘In de goed presterende verbeterteams zagen we de leden veel grappen maken met elkaar. Dat kon, omdat er duidelijke werkafspraken waren.’

Meer info

 


Terug