Print pagina

ISO-normen op komst voor Human Resource Management


18 juli 2011

Human Resource Management speelt een rol is iedere organisatie. Amerika heeft het initiatief genomen voor de ontwikkeling van normen op het gebied van personeelsbeleid.

In sommige bedrijven houdt een hele afdeling zich bezig met het personeelsbeleid en in andere bedrijven is het de verantwoordelijkheid van een enkele medewerker. De situatie is dus divers. Wie is eigenlijk de eindverantwoordelijke voor HRM, wat zijn de taken en functiegebieden die bij deze functie horen en welke competenties zou een human resource manager moeten hebben?

Amerika heeft het initiatief genomen om een eenduidig antwoord te geven op deze vragen. Er is een internationale ISO-normcommissie opgericht, die normen gaat ontwikkelen op dit belangrijke gebied. De normen maken het eenvoudiger om internationaal dezelfde HRM-taal te spreken en kennis uit te wisselen.

Meer info

 


Terug