Print pagina

Verwachte ontwikkelingen ISO 9001:2015


2 juni 2011

High Level Structure

De huidige ISO 9001 is vanaf 2008 van kracht, maar ISO werkt alweer aan een grondige herziening die moet uitmonden in ISO 9001:2015. ISO neemt tijdens de herzieningsronde de volgende aandachtspunten mee:
● risicomanagement moet meer zichtbaar worden 
● meer focus op productconformiteit (de klant moet tevreden zijn over het product) 
● meer aandacht voor financiële middelen en informatie hierover 
● onderhoud van infrastructuur 
● betere afstemming met de praktijk van zaken doen 
● procesmanagement 
● kennismanagement 
● competenties 
● toeleveringsketen/outsourcing 
● life cycle management 
● tijd, snelheid, wendbaarheid 
● impact van technologie en veranderingen in informatiemanagement als e-commerce  etc. 
● rol van top management 
● communicatie
● verbetering en innovatie 
● uitbreiden van het concept ‘klant’ 
● meer aandacht voor kwaliteitsgereedschappen 
● structuur (nagaan of de structuur wel juist is)

Ook is bekend dat er wordt nagedacht over terugbrengen van niveaus in 9001 certificering, dit mede door de sterke opkomst van 9001 in ontwikkelende economieën waar een basisniveau van certificering al kan helpen in het economisch verkeer. 

High Level Structure
Voor de volgende editie hanteert men de overeengekomen HLS (High Level Structure), een indeling die voor alle managementsysteemstandaarden wordt toegepast.
De 10 HLS-onderdelen zijn:
1. Scope
2. Normative References
3. Terms and definitions
4. Context of the organization*
5. Leadership
6. Planning
7. Support
8. Operations
9. Performance evaluation
10. Improvement

* Onderdeel 4 is nieuw. Het gaat hierbij om het inzichtelijk maken van de belanghebbenden (stakeholders) van het management systeem, dit geeft een beter beeld van de organisatie in zijn context.

Bron: LRQA Nederland


Terug