Print pagina

Voorkennis over leden essentieel voor samenwerking virtueel team - TQ©


17 juni 2011

Teamleden die elkaar niet kennen. Dat gebeurt steeds vaker bij ‘virtuele teams’ die eenmalig aan een project werken vanuit verschillende organisaties en op verschillende plaatsen in de wereld. Ze communiceren via de computer, waardoor ze niet op dezelfde manier een beeld van de betrouwbaarheid van een collega vormen als teams waarvan de leden elkaar fysiek ontmoeten. Maar om informatie te delen en beslissingen te nemen, is het nodig dat teamleden elkaar vertrouwen. Daarom zijn teamleden, juist aan het begin van hun samenwerking, gebaat bij informatie over elkaar, zodat ze een inschatting van elkaars professionele betrouwbaarheid kunnen maken. Informatie over bijvoorbeeld werkervaring en bereikbaarheid maar ook leeftijd en hobby’s blijken noodzakelijk. Dat is de conclusie van het promotieonderzoek van Ellen Rusman met de probleemstelling ‘Hoe kunnen we leden van virtuele projectteams in het begin van hun samenwerking helpen de betrouwbaarheid van collega’s in te schatten?’ Rusman promoveerde op 17 juni 2011 bij het Centre for Learning Sciences and Technologies van de Open Universiteit.

Betrouwbaarheid en vertrouwen
De ingeschatte betrouwbaarheid van een persoon blijkt in hoge mate bepalend voor de mate van vertrouwen die de andere teamleden krijgen in die persoon. Daarom heeft het onderzoek van Rusman zich gericht op de inschatting van de betrouwbaarheid van projectleden binnen virtuele teams.
Uit het promotieonderzoek blijkt dat het aanbieden van een modelprofiel met persoonlijke informatie over de teamleden virtuele teams helpt bij het vormen van een betrouwbaarheidsinschatting in de eerste fase van de samenwerking. De teamleden vonden informatie over opleiding, werkervaring en huidige functie belangrijk om betrouwbaarheid in te schatten, maar ook een portretfoto, werk- en bereikbaarheidstijden, informatie over de familiesituatie en hobby’s.
Afhankelijk van de fase van de samenwerking zijn verschillende aspecten van betrouwbaarheid belangrijker. Een geschikt profiel bevat informatie-elementen gerelateerd aan meerdere aspecten van professionele betrouwbaarheid, die juist in de beginfase van samenwerking van belang zijn. In het begin zijn bijvoorbeeld bekwaamheid, betrokkenheid en beschikbaarheid belangrijk.

Bron: Open Universiteit


Terug