Print pagina

Innoveren kun je organiseren - TQ©


8 juni 2011

Innovatie is geen mysterie, hoewel sommigen dat graag zo zien. Het is vooral een (deels routinematig) proces gebaseerd op het verzamelen van relevante gegevens vanuit de omgeving van de organisatie. Het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9004:2009 biedt hiervoor handreikingen, waardoor u effectiever kunt innoveren. Dat zegt Natalia Scriabina, lid van ASQ en managing director van Quality Professionals’ Resource Center in Waterloo, Ontario. Volgens haar is het lastig om de rol van innovatie bij het succes van organisaties te onderschatten. Met de norm ISO 9004 krijgt u inzicht in de verschillen tussen innoveren en verbeteren, en in de belangrijke bronnen, middelen en methodes om te innoveren. Het helpt ook om innovatie als een proces te zien, om het meetbaar te maken en het innovatieproces op te nemen in een managementsysteem. ASQ publiceerde daarover op 3 juni 2011 een interessant artikel van Natalia Scriabina. U kunt het op de ASQ-site downloaden.

ISO 9004 is bedoeld om het duurzame succes van uw organisatie te managen. Het biedt handvatten voor de strategische besluitvorming in een organisatie en geeft inzicht in wat uw organisatie nodig heeft om op lange termijn succesvol te blijven. ISO 9004 is praktisch toepasbaar gemaakt door twee zelfevaluaties: een korte, strategische zelfevaluatie voor een globaal beeld van wat de organisatie nodig heeft en een gedetailleerde zelfevaluatie. Wij helpen u daar graag bij.

Bronnen
ASQ
NEN


Terug