Print pagina

Keurmerk garandeert kwaliteit van zorg niet


De afgelopen jaren hebben honderden zorginstellingen zich laten certificeren om in het bezit te komen van een keurmerk. Onderzoeksbureau Plexus onderzocht de kwaliteit van zorg bij 120 verpleeghuizen en thuiszorginstellingen. Uit het onderzoek bleek dat instellingen met keurmerk geen betere zorg leveren dan instellingen zonder zo’n certificaat. De 120 onderzochte instellingen leveren bij wijze van proef zorg volgens de Normen voor verantwoorde zorg in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. De vraag was of die nieuwe normen, waarbij de inhoud van de zorg centraal staat, een beter zicht geven op de kwaliteit dan de bestaande systemen. Het antwoord bleek ‘ja’. Het al of niet hebben van een kwaliteitskeurmerk speelde geen enkele rol. Tehuizen met keurmerk scoren slechts op één punt beter dan instellingen zonder: zij hebben vaker een systeem voor het melden van brand, inbraak en het voorkomen van ongelukken. Plexus acht een verplicht keurmerk alleen zinvol op het gebied van de veiligheid voor de patiënt.

Volgens onderzoeker Groenewoud: “Keurmerken zeggen vooral of organisaties op de juiste manier werken en de juiste spullen in huis hebben. Maar dat hoeft niet te betekenen dat de zorg ook inhoudelijk beter is. Je kunt bijvoorbeeld wel opschrijven dat je  incontinentiemateriaal in huis hebt , maar als je het verkeerd gebruikt of vergeet een
training te geven, dan werkt het niet.” Toch wil Groenewoud het behalen van een keurmerk niet kwalificeren als een zinloze exercitie. Het omschrijven van en standaardiseren van processen is wel degelijk goed voor de kwaliteit van zorg. Maar zorgorganisaties halen vaak doel en middel door elkaar, stelt Groenewoud: “Zorgorganisaties zien het behalen van een keurmerk als een doel op zich. Terwijl het keurmerk niet meer is dan een middel om betere zorg te leveren. Zorgorganisaties moeten de uitkomsten van de kwaliteitsmetingen als uitgangspunt nemen en vervolgens de zorgprocessen aanpassen.”

De opdrachtgever, Inspectie voor de Gezondheidszorg, deelt de conclusies van Plexus: keurmerken zijn vooral gericht op systemen en op de kwaliteit van processen en structuren, en die leiden niet per definitie tot betere zorg voor patiënten. De inspectie pleit voor kwaliteitsaccountants in de zorgsector. Die zouden moeten controleren of de gegevens die een zorginstelling over de eigen kwaliteit publiceert, betrouwbaar zijn.

Bron: Plexus Medical Group


Terug