Print pagina

Betrouwbaarheid belangrijker dan ondernemerschap


14 april 2011

Veranderingen
Resultaat
Poldermodel

Betrouwbaarheid is de belangrijkste waarde in Nederlandse organisaties, meer nog dan ondernemerschap. Het is een van de conclusies uit een onderzoek van adviesbureau Mercuri Urval. De Nederlandse bedrijfscultuur is weinig ondernemend, zo blijkt.
De Nederlandse bedrijven zijn het meest van alle landen georiënteerd op betrouwbaarheid: 99 procent van de Nederlandse managers zegt dat deze waarde tot de bedrijfwaarden behoort. Ondernemerschap is als waarde minder geworteld in Nederlandse bedrijven (65 procent) dan gemiddeld in Europa (82 procent).

Nederlanders worden vaak gezien als een ondernemend volk. Blijkbaar is deze waarde minder geïntrigeerd in de Nederlandse bedrijfscultuur dan we denken. Tachtig procent van de bedrijven hebben waarden die de leidraad van het bedrijf vormen. De eerste vijf waarden die genoemd worden door meer dan 90 procent van de Europese managers, zijn redelijk conservatief: betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid, integriteit, veiligheid en identificatie.

Veranderingen
Europese managers zien noodzaak voor veranderingen. Het is een vereiste om open te staan voor veranderingen als bedrijven in de concurrerende omgeving niet achterop willen raken, vindt 84 procent. Een werkomgeving zonder veranderingen is voor de meerderheid van de bedrijven ondenkbaar. Zestig procent van de managers geeft aan dat ze in 2010 een veranderingsproces hebben meegemaakt, 55 procent verwacht dit (mogelijk) in 2011.

Veranderingsprocessen worden in Nederland relatief vaker geïnitieerd (70 procent) dan gemiddeld genomen (60 procent). Lagere kosten en hogere efficiency zijn de belangrijkste doelen van veranderingsprocessen. Voor Nederland geldt dit nog meer dan gemiddeld genomen in Europa. Veel veranderingsprocessen richten zich op meerdere doelen, ook zachtere doelen zoals cultuurveranderingen zijn van belang. Meer dan in welk ander land dan ook, zijn veranderingen in de bedrijfscultuur een doel van veranderingsprocessen in Nederland (60 procent in Nederland versus 39 procent gemiddeld).
Top

Resultaat
Hoewel managers van middelgrote bedrijven veranderingen in het algemeen ondersteunen, zijn ze niet altijd tevreden over het resultaat. Op een schaal van 0 tot 100, geven managers een score van 60 betreffende het realiseren van de doelstellingen. In Nederland ligt dit met 73 iets hoger dan gemiddeld in Europa.

Doelen van toekomstige veranderingsprocessen zijn ongeveer hetzelfde als in 2010. Hogere verkoop/ omzet zal in 2011 meer een doel zijn dan het was in 2010 volgens de Nederlandse managers. Dit ligt in lijn met een herstellende economie. Ook bij toekomstige veranderingsprocessen worden veranderingen in bedrijfscultuur in Nederland veel vaker genoemd dan gemiddeld genomen. Bedrijfscultuur is erg belangrijk voor Nederlandse managers.
Top

Poldermodel
Sociale vaardigheden worden door de Nederlandse manager belangrijker ingeschat dan gemiddeld genomen in Europa. De helft van de Nederlandse managers vindt dit een zeer belangrijke capaciteit. Dit past bij de Nederlandse consensus cultuur. De topprioriteiten op de lijst van capaciteiten die nodig zijn voor veranderingsprocessen volgens Europese managers zijn: communicatievermogen, het vermogen om anderen te motiveren, in staat zijn om conflicten op te lossen en in staat zijn tot samenwerken.

Ook in Nederland is het communicatievermogen de meest belangrijke capaciteit om succesvol bij te dragen in tijden van verandering. Doelgericht gedrag en oplossingsgerichtheid zijn in Nederland minder belangrijk dan in andere Europese landen.
Top

Bron: Kluwermanagement


Terug