Print pagina

Scan gaat startende zorgondernemers helpen


21 april 2011

Uitblijven acceptatie oorzaak voor falen
Ontwikkeling scan

Een Legitimiteitscan moet startende zorgondernemers gaan helpen hun innovatieve vinding commercieel te laten slagen. De scan wordt ontwikkeld door de VU, Rabobank en Syntens. Innovatieadviseurs en accountmanagers kunnen met de scan het persoonlijke netwerk en de contacten van zorgondernemer met belangengroepen in kaart brengen om deze zo nodig bij te sturen. De scan, die vrij toegankelijk zal zijn, wordt eind 2011 opgeleverd.

Uitblijven acceptatie oorzaak voor falen
Het uitblijven van succes bij zorginnovaties is niet altijd het gevolg van falende zakelijke factoren zoals gebrekkige technologische haalbaarheid, een niet reële vraag vanuit de markt of te weinig efficiencyvoordelen. Juist het uitblijven van sociale acceptatie van belanghebbenden lijkt vaak van invloed te zijn op het falen van een zorginnovatie. Denk ook aan het winnen van vertrouwen van diverse  belanghebbenden in de complexe Nederlandse gezondheidszorg. Deze groep is zeer heterogeen: zorgverzekeringen, patiëntenverenigingen, zorgverleners maar ook steeds meer private partijen zoals financieringsmaatschappijen en vastgoedpartijen. Ook de verwachtingen met betrekking tot de innovatie zijn niet noodzakelijkerwijs hetzelfde. Sociale acceptatie samen met de zakelijke factoren lijken daarom een vereiste voor ondernemers om te kunnen starten en groeien.
Top

Ontwikkeling scan
Bron voor de ontwikkeling van de legitimiteitscan is onderzoek naar de legitimiteitstrategieën en sociale netwerkstijlen van startende ondernemers in de gezondheidszorg. Om hierin inzicht te krijgen, nemen VU-onderzoekers deze zomer enkele tientallen interviews af en beantwoorden 600 zorgondernemers een vragenlijst. Eind 2011 willen de onderzoekers de ontwikkeling van de scan afronden.
Top

Bron: Skipr


Terug