Print pagina

Aanpassing norm veiligheids- en gezondheidsmanagement


In juli 2007 is een herziene versie van de OHSAS18001 uit 1999 verschenen, namelijk de OHSAS18001:2007. OHSAS staat voor Occupational Health and Safety Assessment Series en bevat de vereisten voor het beheersen van de Gezondheid en Veiligheid op de werkplek. In feite is het een handleiding voor het opzetten van een arbozorgsysteem. De aanpassingen van de norm weerspiegelen het wereldwijde gebruik van ongeveer 16.000 gecertificeerde bedrijven in meer dan 80 landen. De verwachting is dat het aantal bedrijven sterk zal toenemen. De norm is nu een British Standard geworden, wat betekent dat OHSAS18001 geaccepteerd is als dè standaard voor veiligheids- en gezondheidsmanagementsystemen. De nieuwe norm is in opzet gelijk aan die van ISO14001:2004. Nederlandse bedrijven hebben dan ook geen extra audit nodig.
Een belangrijke wijziging ten opzichte van OHSAS18001:1999 is de benadrukking van het begrip ‘gezondheid’ via verklaringen in beleid en risicobeoordeling. Zo is er een nieuwe eis toegevoegd over het toepassen van de arbeidshygiënische strategie voor het vaststellen van beheersmaatregelen. Verder is het omgaan met veranderingen (Management of Change) meer expliciet gemaakt (in paragrafen risicobeoordeling en beheersing) en een nieuwe paragraaf "Evalueren van naleving van wetgeving en andere eisen” toegevoegd (‘andere eisen’ hierin zijn bijvoorbeeld eisen die een branche organisatie of hoofdkantoor stelt). Ook moet de communicatie met werknemersvertegenwoordiging in de nieuwe versie van OHSAS georganiseerd zijn. Onderwerpen waarover de organisatie het moet hebben, zijn de risicobeoordeling, maatregelen en beheersing, het ongevalsonderzoek, beleid en doelstellingen. Er moet een veiligheids/gezondheids/welzijnsvertegenwoordiger zijn voor de werknemers en de werknemersvertegenwoordiger heeft recht op consultatie.

Bron: DNV; NEN


Terug