Print pagina

Met meer vrouwen in de top doet een bedrijf het beter


11 maart 2011

Streefcijfer op termijn beter
Te veel vrouwen ook niet goed
Verklaring niet volledig

Het is vaak verondersteld, maar nu ook proefondervindelijk vastgesteld: als in een team van werknemers een behoorlijk aantal vrouwen zit, scoort dat beter dan de mannelijke bolwerken die nu de bestuurskamers bevolken. Zulke gemengde teams boeken meer omzet, winst en winst per aandeel. Het effect is het grootst bij 50 tot 60 procent vrouwen. Nu is het aandeel vrouwen in de top van Nederland nog geen 10 procent. De gemengde teams doen het vooral beter omdat mannen en vrouwen elkaar dan scherp houden, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Als mannen of vrouwen onder elkaar zijn, wordt er minder toegezien op afspraken en prestaties. Andere voordelen van meer diversiteit die vaak worden genoemd, werden in het onderzoek niet aangetoond. Daarbij gaat het om zaken als een beter bedrijfsimago, meer oog voor de belangen van klanten en werknemers en minder riskant gedrag.

Streefcijfer op termijn beter
TQC schreef hier twee jaar geleden al een artikel over (Zijn vrouwen de toekomst in de zakenwereld?), waarin te lezen is dat er in enkele Europese landen al wetgeving bestond voor het percentage vrouwen bij beursgenoteerde bedrijven. Het Noorse parlement nam in 2005 een wet aan, die bepaalde dat alle beursgenoteerde ondernemingen binnen twee jaar moesten zorgen voor gender balance in hun Raden van Commissarissen: ze moesten tenminste voor 40% uit vrouwen èn tenminste voor 40% uit mannen bestaan. Aanvankelijk steeg de Noorse beursindex met ca. 40%, maar later bleek dat de prestaties juist slechter werden.
Volgens een van de onderzoekers op de UvA Mirjam van Praag lag dat niet zozeer aan de vrouwen als wel aan het snel moeten aantrekken van jongere en minder ervaren bestuurders toen de wet werd ingevoerd. Om zulk paniekvoetbal te voorkomen is een streefcijfer op termijn volgens Van Praag een goed idee; zo kan in de lagen onder de raad van bestuur een groep capabele vrouwen worden gevormd.

Te veel vrouwen ook niet goed
Om een oorzakelijk verband aan te tonen tussen diversiteit en prestaties stelden de onderzoekers van de UvA 45 teams van elf studenten Business Studies samen, die allerlei soorten bedrijven begonnen en activiteiten verrichtten die zijn te vergelijken met die van bestuurders. De teams werden gedurende een jaar gevolgd. De samenstelling van de teams varieerde van 10 tot 90 procent vrouwen. De kwalificaties van de deelnemende studenten waren vergelijkbaar.
De bedrijven met 50 tot 60 procent vrouwen aan het roer boekten de meeste omzet, winst en winst per aandeel. Bedrijven met minder vrouwen deden het slechter, de bedrijven met méér vrouwen ook. Volgens de onderzoekers was het effect van meer diversiteit vrijwel direct te zien. Zo leverde 50 procent vrouwen in plaats van 40 een omzetstijging van 6 tot 7 procent op.

Verklaring niet volledig
De goede prestaties zijn er aantoonbaar aan te danken dat werknemers elkaars werk goed in de gaten houden. Verder blijken mensen in gemengde teams elkaar de ruimte te geven om zich te ontwikkelen en goede prestaties te leveren. Bij vooral mannelijke of vrouwelijke teams gebeurt dat minder. Maar beide punten verklaren niet het volledige verschil in prestaties. De onderzoekers weten niet wat de andere oorzaken kunnen zijn. Volgens populaire theorieën nemen vrouwen minder risico's dan mannen en zouden ze meer bereid zijn tot samenwerking, maar ook daarmee is het succes van gemengde teams niet helemaal verklaard.
Er is wel een verklaring gezocht voor de ondervertegenwoordiging van vrouwen. Volgens Josse Delfgaauw (Erasmus Universiteit Rotterdam) is competitie op de werkvloer een belangrijke reden.

Bron: VKBanen.nl


Terug