Print pagina

Beter een tik op de vingers dan een schouderklopje


5 maart 2011

Complimentjes uitstrooien gemakzucht?

Medewerkers duidelijk maken dat ze niet goed bezig zijn, blijkt een beter effect op de productiviteit van de organisatie te hebben dan een bemoedigend schouderklopje voor wie een taak goed heeft volbracht – op voorwaarde dat de negatieve feedback op de juiste manier gegeven wordt. Dat is de conclusie uit een Amerikaans onderzoek, zo schrijft 6minutes.be.
Feedback geven om de prestaties te verbeteren blijkt ingewikkelder te zijn dan men wel eens aanneemt. Met name wanneer de organisatie geen doelstellingen per medewerker formuleert en geen systeem heeft dat het individuele loon (of bonus) koppelt aan de individuele prestaties. Dit komt vaak voor. Denk aan een kantooromgeving waar van iedereen eigenlijk gewoon verwacht wordt dat hij 'zijn best doet'.

Complimentjes uitstrooien gemakzucht?
Welk type van feedback werkt in deze vaak voorkomende situatie het best? Francesca Gino (Harvard Business School) en Bradley R. Staats (University of North Carolina at Chapel Hill) deden een experiment bij een Japans dienstenbedrijf en kwamen zo tot het volgende lijstje:
● Aan iemand bij gelegenheid eens vertellen dat hij 'bij de besten' behoort (directe positieve feedback), het tamelijk vrijblijvende schouderklopje dus, heeft zo goed als geen invloed op zijn productiviteit.
● Aan iemand zeggen dat hij 'bij de slechtsten' behoort (directe negatieve feedback), leidt tot een verbetering van de productiviteit, want om psychologische redenen (zelfbeeld, schaamte…) zal men proberen weg te komen uit de slechtste groep.
● Aan iemand zeggen dat hij 'niet bij de slechtsten' behoort (indirecte positieve feedback), leidt tot een verslechtering van de productiviteit.
● Aan iemand zeggen dat hij 'niet tot de besten' behoort (indirecte negatieve feedback), wekt geen verandering van de productiviteit op.
● Alleen een in de tijd volgehouden, systematische directe feedback leidt tot hogere productiviteit. Wie keer op keer hoort dat hij in de kopgroep zit, zal die verworven positie ten opzichte van de anderen verdedigen door zich extra in te zetten. Wie keer op keer hoort dat hij bij de achterblijvers hoort, zal uit die positie willen weg geraken door zich extra in te spannen.

De onderzoekers werkten vanuit de social comparison theorie, die zegt dat individuen hun gedrag laten beïnvloeden door hoe zij scoren in vergelijking met hun gelijken. Misschien zit er dus meer gemakzucht dan we denken in de vaak verkondigde stelling dat een teamleider goed aan prestatiebeheer doet als hij af en toe een complimentje uitstrooit.

Bron: Kluwermanagement.nl


Terug