Print pagina

Minder actie door onzekerheid over de toekomst - TQ©


3 maart 2011

Defensieve maatregelen overheersen
Focus op klant en maatwerk blijven achter
Kleine bedrijven doen het niet, grote bedrijven lukt het niet
De crisis maakt onzeker

In actie komen. Dat is wat topmanagers voor 2011 als grootste opgave zien. Het is lastig om uit de startblokken te komen en een nieuwe of aangescherpte strategie daadwerkelijk in de markt te zetten. Wat zit er dwars? De onzekerheid over de toekomst is groter geworden. Mogelijk twijfelen managers daardoor aan de juistheid van hun keuzes en belemmert dit hen in actie te komen.
Dit en meer is te lezen in Strategy Trends 2011 van Berenschot, resultaat van een jaarlijks onderzoek dat is gestart in 2007. 30% van de respondenten komt uit de industrie, 20% uit de financiële dienstverlening en 25% uit de zakelijke dienstverlening. In totaal hebben 122 topmanagers aan het onderzoek meegedaan, waarvan 90% tot de board of het senior management van bedrijven behoort.

Defensieve maatregelen overheersen
De neiging vast te houden aan het bekende staat op het hoogste punt sinds de start van het onderzoek vier jaar geleden. Het is moeilijk dat wat dichtbij is en succesvol is geweest los te laten. De kwaliteit van de eigen producten en diensten staat nog steeds bovenaan als onderscheidend vermogen. Allemaal zaken die binnen het bedrijf liggen en waar men relatief veel grip op heeft. Dat sluit aan bij een voorkeur voor defensieve maatregelen boven offensieve om de crisis het hoofd te bieden.
Top

Focus op klant en maatwerk blijven achter
Keuzes worden wel meer en scherper gemaakt dan vorig jaar. Meer bedrijven veranderen van strategie. Vrijwel alle bedrijven die hun strategie wijzigen, brengen meer focus aan. Meer dan de helft (52%) van de bedrijven kiest ervoor om zich meer te onderscheiden op basis van de klantbehoeften. Zij willen zich strategisch herpositioneren op haar marktsegmenten om zo de klant optimaal te bedienen. Dit willen zij voornamelijk realiseren op de kwaliteit van haar producten en diensten (78%). De focus op klant en maatwerk blijft echter achter. Dit is jammer aangezien dit zeker ook belangrijke peilers zijn van het onderscheidend vermogen van een organisatie.
Top

Kleine bedrijven doen het niet, grote bedrijven lukt het niet
Als we kijken naar de bedrijfsomvang zien we dat kleine bedrijven vaak minder goed de tijd nemen voor strategieformulering. Ook zijn zij meer genegen om vast te houden aan het bekende. Berenschot verwacht dat deze twee zaken nauw met elkaar samenhangen: maak je onvoldoende tijd vrij voor een gedegen strategieproces, dan is het verleidelijk om daar niets aan te veranderen. Vaak denken kleine bedrijven hier ook de tijd en middelen niet voor te hebben. Grote bedrijven hebben die beperking minder. Daar leven dan ook de meer fundamentele struikelblokken als het vermijden van keuzes en het vervolgens niet doorvertalen van die keuzes naar acties.
Top

De crisis maakt onzeker
De crisis speelt een belangrijke rol. In deze tabel ziet u wat de gevolgen zijn van de crisis:

Waar loopt u tegenaan in het strategieproces?  Niet/gering  Sterk/zeer sterk 
Keuzes niet vertalen naar actie 28% 41%
Onvoldoende tijd nemen voor het proces 35% 24% 
Vermijden van echte keuzes 17% 35%
Onzekerheid over de toekomst 17% 35%

Door de crisis geraakte bedrijven worstelen twee keer zo vaak met ‘onzekerheid over de toekomst’ als niet door de crisis geraakte bedrijven. Ook is het voor deze bedrijven twee keer zo moeilijk om keuzes te maken. Verder vinden bedrijven die niet of nauwelijks door de crisis geraakt zijn eerder dat ze te weinig tijd voor het strategieproces nemen.
Top

Bronnen
Berenschot
Innovatieonderzoek.nl


Terug