Print pagina

Nieuwe versie voedselveiligheidsnorm


In juli 2007 is een nieuwe versie voor de HACCP-norm (versie 4) gelanceerd. HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Vrij vertaald: een analyse van kritische punten die extra aandacht vereisen. Met HACCP kun je het hele productieproces nalopen op mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid met als doel de daaraan verbonden risico’s te beheersen. Het is dus een preventief systeem. HACCP gecertificeerde organisaties hebben aangetoond een goede beheersing te hebben van het voedselveiligheidsmanagement. Zowel de eigen organisatie, belanghebbenden en niet in de laatste plaats de klanten hebben hier groot voordeel aan. Veel klanten stellen een vorm van voedselveiligheidscertificatie dan ook als eis. Een belangrijke groep van deze klanten vormen de supermarkten. Via hun wereldwijde samenwerkingsverband, het Global Food Safety Initiative (GFSI), stellen de supermarkten eisen aan gecertificeerde voedselveiligheidssystemen, waaronder HACCP. Een aanpassing van deze eisen heeft geleid tot het verschijnen van de nieuwe HACCP-norm.

De nieuwe versie van de HACCP-norm bestaat uit de twee varianten A en B. Variant A is identiek aan de oude versie 3. Variant B vraagt de certificatie-instellingen uitgebreider te rapporteren op het onderwerp ‘Basisvoorwaardenprogramma’, hetgeen in de nieuwe norm ‘Technische Specificatie’ wordt genoemd. Beide varianten vragen geen aanpassing van de huidige systematiek en tijdens het eerstvolgende controle- of certificatiebezoek kan de organisatie gewoon overgaan op één van de twee. Variant B, de enige die door het GFSI wordt geaccepteerd, vraagt voor certificerende instellingen doorgaans geen extra tijdsbesteding en zou daarom geen extra kosten met zich mee moeten brengen. Het huidige certificaat (mits geldig) wordt tot 1 juli 2008 door GFSI geaccepteerd. Voor meer informatie kunt u de website van het Centraal College van Deskundigen HACCP raadplegen via http://www.foodsafetymanagement.info/.


Terug