Print pagina

Nederlandse manager heeft hoge dunk van zijn innovativiteit


Denkpauze
Eigendunk
Bij innoveren hoort experimenteren

Nederlandse managers hebben een hoge dunk van zichzelf als het gaat om innovatie en creativiteit. Zo vindt 38% van de leidinggevenden zichzelf innovatiever dan collega's en tegenspelers bij andere bedrijven. Toch bekennen ze moeite te hebben met experimenteren. Een andere opvallende conclusie: innoveren wordt bevorderd door het inlassen van een denkpauze tijdens een vergadering. En medewerkers die bijdragen aan innovatie worden door managers hoger geschat dan mensen die zich bezighouden met het bewaken van kwaliteit. Dat zijn de belangrijkste conclusies van twee recente Nederlandse onderzoeken.
Top

Denkpauze
Even nadenken in stilte tijdens een vergadering levert meer nieuwe ideeën op dan alleen een discussie. Het bevordert de innovatie bij een onderneming. Dat is de belangrijkste conclusie van onderzoek door Arne de Vet die hierop 16 november jl. promoveerde. Volgens de econoom van de Universiteit van Tilburg nodigt de huidige werkwijze van bedrijven steeds minder uit tot creativiteit. De werkdruk neemt toe en er wordt steeds meer vergaderd, deels omdat groepsdebat volgens veel managers tot nieuwe ideeën leidt. De Vet toont aan dat reflectie in stilte, al is het maar even, effectiever is. Tijdens een bijeenkomst van 45 minuten verdubbelde het aantal ideeën al bij een intermezzo van vijf minuten. “Tijdens vergaderingen moeten deelnemers veel taken tegelijk uitvoeren. Ze moeten luisteren, ideeën bedenken, opletten wanneer ze die ideeën naar voren kunnen brengen en reacties van anderen peilen.'' Volgens hem slaagt zeker de helft van de mensen erin in zulke situaties tot iets creatiefs te komen. Vooral introverte mensen hebben baat bij een korte stilte.
Top

Eigendunk
Een onderzoek naar innovatie en creativiteit onder Nederlandse managers (in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Managers) laat zien dat creativiteit en innovatie niet alleen hoog op de agenda staan, maar ook dat managers van zichzelf vinden dat zij goed zijn in het stimuleren ervan. Maar liefst de helft zegt creativiteit veel te stimuleren, een vijfde doet dat zelfs, naar eigen zeggen, zeer veel. Salesmanagers spannen de kroon: van hen zegt bijna 70% veel ruimte, steun en stimulans te geven voor creativiteit. Opvallend is dat vrouwelijke managers iets minder stellig zijn in deze claim. Omdat creativiteit en het vermogen tot innovatie hoog gewaardeerd worden, wordt daar bij de selectie van nieuw personeel op gelet. Van de managers zegt 44% op de 'creativiteitsfactor' te letten. Maar ook met de creativiteit van collega's wordt rekening gehouden. Medewerkers die bijdragen aan innovatie worden door managers hoger geschat dan mensen die zich bezighouden met het bewaken van de huidige kwaliteit. Dat geldt met name voor algemene managers. Personeelsmanagers waarderen de kwaliteitsbewakers wat hoger.
Top

Bij innoveren hoort experimenteren
Maar ondanks de hoge zelfwaardering, hebben managers moeite met het daadwerkelijk experimenteren met een nieuwe aanpak. En het maakt ook verschil of ze bij een grote onderneming of een kleiner bedrijf werken. Zo zegt 42% van de managers van grote organisaties dat er veel geëxperimenteerd wordt met nieuwe concepten en procedures. Bij kleine organisaties wordt die mening gedeeld door 30% van de managers; bij middelgrote ondernemingen is dat 33%.
Wat ook opvalt is dat er bij de meeste bedrijven geen effectief systeem is om met nieuwe ideeën en suggesties om te gaan. Maar als die nieuwe projecten er dan zijn, dan geeft iets meer dan 70% van de ondervraagden aan dat zij gemiddeld tot veel bereid zijn om te investeren in nieuwe projecten.
Bij creativiteit en innovatie hoort risico's nemen, maar dat laatste wordt minder gewaardeerd. Iets meer dan een derde van de ondervraagden zegt het nemen van risico’s als normaal te waarderen. Er zijn meer managers die het nemen van risico's lager waarderen dan die dat gedrag hoger waarderen.
Top

Bronnen
Kluwer Management
Persbericht Universiteit van Tilburg


Terug