Print pagina

ISO 26000 voor MVO niet bedoeld om te certificeren


ISO 26000 geeft richtlijnen voor implementatie van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het bevat internationaal overeengekomen definities, principes en kernthema's op het terrein van MVO. ISO en de International Accreditation Forum (IAF) hebben een verklaring gepubliceerd om de gebruikers van ISO 26000 ten overvloede duidelijk te maken dat deze norm niet voor certificatie is bedoeld. Bovendien gaan ze organisaties die wel willen certificeren aanpakken.

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: een hulpmiddel voor bedrijven (en andere organisaties) bij de implementatie van MVO. Het is geen eisenstellende norm en kan dus niet worden gebruikt voor certificering. De richtlijn helpt organisaties te bepalen wat MVO voor hen betekent en helpt bij het structureel invoeren van MVO. ISO 26000 geldt voor alle typen organisaties, groot en klein, publiek en privaat.
Bij deze richtlijn is de handige praktijkgids MVO volgens ISO 26000 verschenen.

Bronnen
ISO
NEN


Terug