Print pagina

Lean Six Sigma wetenschappelijk erkent


Lean Six Sigma, een methode voor procesverbetering en innovatie, is erg populair in het bedrijfsleven. De methode richt zich op het opsporen en verbeteren van fouten in een organisatie. Gek genoeg is deze methode in de wetenschap onderbelicht gebleven. Promovendus Henk de Koning bracht daar verandering in en deed onderzoek naar Lean Six Sigma. Hij geeft een heldere omschrijving van de methode met een wetenschappelijke validatie van Lean Six Sigma. Volgens De Koning is Lean Six Sigma een effectieve methode, geworteld in wetenschappelijke theorieën uit uiteenlopende disciplines als de wetenschapsfilosofie, de organisatietheorie en het projectmanagement. Het is niet slechts een hype met beperkte houdbaarheidstermijn, zoals soms gesuggereerd wordt.
Henk de Koning promoveerde 19 oktober jl. op dit onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam.

Het volledige proefschrift is hier te downloaden:
“Scientific Grounding of Lean Six Sigma’s Methodology”

Beknopte toelichting op Six Sigma:
De impact van Six Sigma in de praktijk

Bron: Universiteit van Amsterdam


Terug