Print pagina

Opgelegde zelfevaluatie niet zinvol bij externe kwaliteitstoetsing


Recentelijk onderzoek naar zelfevaluatiepraktijken in het hoger onderwijs komt tot een opmerkelijke conclusie: zelfevaluatie is ongeschikt als controlemiddel in het accreditatietraject. 
De onderzoekers Everard van Kemenade en Teun Hardjono geven aan dat zelfevaluatie over de gehele wereld onderdeel is van de meeste accreditatiesystemen voor het hoger onderwijs. Zelfevaluatie wordt gezien als een valide, betrouwbare en gemakkelijk te gebruiken methode om professionals te binden aan externe kwaliteitscontrole. Professionals uit Nederland en Vlaanderen vinden zelfevaluatie echter complex en tijdrovend. Daar komt bij dat het proces een zeker risico met zich meebrengt: namelijk die van het opvoeren van een show om te voldoen aan de eisen. En dus kunnen zaken mooier worden voorgesteld dan de werkelijkheid is, omdat een beoordeling consequenties heeft.
De onderzoekers vinden dan ook dat het schrijven van een zelf-evaluatie rapport geen onderdeel behoort te zijn van opgelegde externe kwaliteit- en controle systemen. In hun ogen is zelfevaluatie wel zinvol voor intern gebruik. Het is een krachtig instrument voor interne verbetering wanneer professionals openheid van zaken geven en ook de kwetsbare plekken in de onderwijsprocessen durven te benoemen.

Lees het volledige artikel

Terug