Print pagina

Patiƫntvriendelijker ziekenhuiszorg door procesgerichte organisatie


Zorgplicht
Totale ziekenhuisstructuur

Voor kortere wachttijden en betere coördinatie van zorg zouden ziekenhuizen hun zorg anders moeten organiseren. Daarvoor moet feitelijk de hele ziekenhuisstructuur op de schop, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) en Maastricht Universitair Medisch Centrum, waarop Leti Vos 8 oktober promoveert aan de Universiteit van Maastricht (titel proefschrift: “Towards process-oriented care delivery in hospitals”).

Lange wachttijden voor een afspraak in het ziekenhuis en gebrekkige afstemming tussen zorgverleners zijn al jaren belangrijke verbeterpunten om de ziekenhuiszorg patiëntvriendelijker te maken. In haar proefschrift stelt Leti Vos, dat patiëntvriendelijk werken en kwalitatief goede en betaalbare zorg te realiseren zijn als ziekenhuizen overgaan van de traditionele organisatie in specialistische afdelingen naar een procesgerichte organisatie. Dit vraagt om specialisatie in een beperkt aantal aandoeningen.

Zorgplicht
Dat de overgang van de functionele organisatie in specialistische afdelingen naar een procesgerichte organisatie van ziekenhuiszorg moeizaam tot stand komt, heeft te maken met de wet- en regelgeving van de zorg. Een procesgerichte organisatie van ziekenhuiszorg vraagt om specialisatie in bepaalde patiëntengroepen met voldoende volume – waardoor medisch specialisten voldoende ervaring opdoen en het aantal complicaties en de ligduur verminderen. Tegelijkertijd is ieder ziekenhuis echter verplicht aan alle patiënten zorg te verlenen. Bovendien vraagt specialisatie in patiëntengroepen om een groter verzorgingsgebied, terwijl zorg beschikbaar moet zijn binnen redelijke afstand en tijd.
Top

Totale ziekenhuisstructuur
Vanwege deze dilemma’s hebben actieprogramma’s zoals Sneller Beter zich waarschijnlijk tot nu toe beperkt tot het optimaliseren van specifieke zorgprocessen en niet ingezet op de verandering van de organisatie van een ziekenhuis als geheel. Maar om werkelijk van de aanbodgerichte zorg te veranderen naar meer vraaggerichte zorg zouden niet alleen zorgprocessen om moeten, maar eigenlijk de totale structuur van een ziekenhuis, stelt Leti Vos. “De manier waarop ziekenhuizen tot 2005 op prestaties werden afgerekend, hield feitelijk de bestaande aanbodgerichte functionele structuur in stand. De huidige, procesgerichte financiering in DBC’s (Diagnose Behandel Combinaties, red.) stimuleert waarschijnlijk wel de samenwerking tussen verschillende specialismen.”
Top

Bron: NIVEL


Terug