Print pagina

Geef commentaar op normontwerpen van NEN


NEN heeft besloten alle nationale en een beperkt aantal internationale normontwerpen via het ‘NEN-systeem voor normontwerpen’ aan te bieden voor commentaar. Er zijn op dit ogenblik normontwerpen in de categorieën Bouwmaterialen, Natuur en milieu, Gezondheidszorg, Bouwveiligheid en Informatie & Communicatie.

NEN streeft een open en transparant normalisatieproces na. De betrokkenheid van belanghebbende marktpartijen (stakeholders) is een van de fundamentele principes van normalisatie. Een belangrijke stap in het ontwikkelingsproces is de openbare commentaarronde, waarbij NEN alle marktpartijen de gelegenheid biedt commentaar te leveren op een normontwerp.
De normcommissie houdt zelf de beslissende stem of ze het commentaar ook daadwerkelijk verwerkt in de definitieve versie van de norm. De zorgvuldige procedure om commentaargevers te beantwoorden blijft gehandhaafd. Na beoordeling wordt aan commentaargevers het resultaat van de behandeling van het commentaar door de normcommissie teruggekoppeld.

Definitieve normen en normontwerpen op papier/digitaal zijn te verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.

Bron: NEN


Terug