Print pagina

MVO Prestatieladder: certificeerbare systeemnorm voor het managen van MVO - TQ©10 juni 2010

Duurzame ontwikkeling op niveau
MVO wordt serieus genomen
Meer informatie en LRQA-Webinars

Bent u op zoek naar een manier om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in uw organisatie inzichtelijk te maken? Of ziet u door de bomen het duurzame bos niet meer? Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen houdt iedereen bezig: (potentiële) klanten, investeerders en overheden. Via de nieuwe ‘MVO Prestatieladder, Managementsysteem - Eisen en Certificatienorm’ kunt u aantonen dat u een volwaardig MVO-managementsysteem hebt ingevoerd in uw organisatie. De norm is zodanig ingericht dat deze internationaal toepasbaar is.

Tot voor kort was er een vacuüm voor een bedrijf of organisatie om aantoonbaar duurzame ontwikkeling met de balans people - planet - profit te managen en te borgen in een managementsysteem. De overheidsstimulans met Criteria Duurzaam Inkopen is nu vooral productgericht en ISO 26000 is geen managementsysteem en niet certificeerbaar. In een unieke samenwerking, kenmerkend voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, is de MVO Prestatieladder tot stand gekomen: LRQA heeft samen met Kiwa en DNV/Intertek de certificatienorm ontwikkeld. De nieuwe norm is gebaseerd op ISO 26000, AA 1000 voor de interactie met stakeholders en richtlijnen voor rapportage met verwijzing naar het Global Report Initiative (GRI).

Duurzame ontwikkeling op niveau
In de MVO Prestatieladder is duurzaam ondernemen ingedeeld in vijf beoordelingniveaus, waarbij men zich kan ontwikkelen via Niveau-1 en -2 naar het Niveau-3 of verder. Niveau-3 wordt bereikt op basis van door de branche en de stakeholders aanvaarde uitwerking van 33 indicatoren. De initiële certificatie op enig moment en de hercertificatie vanaf Niveau-3 of hoger na elke drie jaar zijn een ijking dan wel herijking van het behaalde Niveau op de MVO Prestatieladder. Beleid van bedrijf of organisatie, de implementatie van beleid en het stakeholdermanagement op de 33 indicatoren vormen de drijvende kracht in deze duurzame ontwikkeling.
Certificatie is dus mogelijk op één van de vijf prestatieniveaus van aantoonbare duurzame ontwikkeling. LRQA kan elk niveau certificeren. Een organisatie bepaalt zelf op welk van de vijf niveaus het MVO certificatieonderzoek moet starten. De niveaus van de prestatieladder focussen op stakeholdercommunicatie en rapportage over MVO-indicatoren. Zeven MVO-thema’s staan hierbij centraal. De verdeling over 5 niveaus geeft een organisatie de mogelijkheid te laten zien wat al bereikt is, voor een totale aanpak volgens GRI is gerealiseerd. U kunt de norm op www.lrqa.nl downloaden.
Top

MVO wordt serieus genomen
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is het hype-stadium gepasseerd en voor ondernemers, die beseffen dat hun marktpositie zal kunnen verzwakken wanneer zij niets aan duurzaamheid doen, een serieuze aangelegenheid geworden. Er is een groeiend besef om ‘iets aan MVO te doen’. De DIS/ISO 26000 voor Social Responsibility is als inspiratiebron geschikt, maar is geen managementsysteem-standaard. Daarnaast is er ook de wens om op een objectieve manier aan de samenleving kenbaar te kunnen maken welke MVO-inspanningen door het bedrijf of de organisatie worden verricht. Ook voor certificatiedoeleinden is de ISO 26000 niet geschikt. Inmiddels zijn er dan ook eigenverklaringen, labels, keurmerken, monitoring tools, barometers, scans etc. gebaseerd op een zo mogelijk gelijk aantal normen, richtlijnen en concepten in te delen naar aandacht voor people, planet en/of profit. Je zou door de bomen het bos niet meer zien! KIWA publiceerde in oktober 2009 in haar huisblad een artikel over CSR-certificatie, gebaseerd op 33 indicatoren en voorgeschreven rapportageverplichtingen. Dat was de aanleiding voor LRQA om de stoute schoenen aan te trekken en contact te leggen met KIWA voor het verder ontwikkelen van een certificeerbare systeemnorm voor het managen van MVO.
Top

Meer informatie en LRQA-Webinars
Voor meer informatie kunt u terecht op www.mvoprestatieladder.nl . De website vermeldt onder meer de samenstelling van het College MVO Prestatieladder, de MVO Prestatieladder Managementsysteem - Eisen en Certificatienorm, de deelnemende certificatie-instellingen (registratie per land) en de verstrekte certificaten MVO Prestatieladder. Met de oprichting van een beheerstichting die bovenstaande faciliteert hebben de initiatiefnemers maximale transparantie en onafhankelijkheid nagestreefd. De beheerstichting voor de MVO
Prestatieladder is de Foundation Sustained Responsibility (Stichting Duurzaam Verantwoord) (p/a Bestuursadviesgroep ZPG, Stephensonweg 14 te Gorinchem).
De eerste certificaten MVO Prestatieladder zullen naar verwachting eind juni 2010 door de drie initiatiefnemers KIWA, DNV. LRQA geregistreerd worden.

Om u op weg te helpen met de MVO-Prestatieladder organiseert LRQA een aantal gratis Webinars (online live gesproken presentaties) in juni zodat ook u uit eerste hand kennis kunt nemen van deze ontwikkeling. Meer informatie hierover vind u op: http://www.lrqa.nl/nieuws/194179-webinar-mvo-prestatieladder.aspx
Top

Bronnen
Kwaliteit in Bedrijf (Hét tijdschrift voor kwaliteitsmanagement – mei 2010)
LRQA
MVO Prestatieladder


Terug